News Mehedinti

INFORMARE Invoker


 Aceasta informare este efectuatã de: SC INVOKER TRANS IT SRL, cu sediul înLocalitatea Ploieștiori, Comuna Blejoi, nr. 846B, Lot 13A, camera nr.1, Etaj P, județul Prahova , ce intenţioneazã sa solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Mehedinți aviz de gospodãrire a apelor pentru realizarea lucrãrilor: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE COMUNICAȚII ÎN BANDĂ LARGĂ DE MARE VITEZĂ   U.A.T. GOGOȘU, JUDEȚUL MEHEDINȚI – ȘI RACORDAREA LA REȚEAUA DE ENERGIE ELECTRICĂ EXISTENTĂ PRINTR-UN BRANȘAMENT NOU, amplasate în localitățile Balta Verde, Burila Mică, Gogoșu,  județul Mehedinți.
Aceasta investiţie este noua.

Ca rezultat al procesului de producţie vor rezulta ......(temporar/permanent).... urmãtoarele ape uzate:  NU ESTE CAZUL, ce se vor evacua în NU ESTE CAZUL (denumirea emisarului)........ dupã ce au fost epurate prin ......(metoda de epurare) NU ESTE CAZUL.

Aceasta solicitare de aviz este conformã cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Persoanele care doresc sa obţinã informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionatã.
Persoanele care doresc sa transmitã observaţii, sugestii şi recomandãri se pot adresa solicitantului sau la adresa SGA Mehedinți, 0352401087 dupã data de 11.03.2021.