News Mehedinti

„ÎNFIINȚAREA UNEI UNITĂȚI PENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE OUTDOOR”

Data: 28-7-2021

                                           

1. Număr referinţă: Contract de finanţare 5914/12.08.2020, cod SMIS 130899.

2. Perioada de implementare a proiectului: 01/06/2019 - 31/07/2021.

3. Programul: Programul Operational Regional  2014-2020: Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1.: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

4. Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia.

5. Alte informaţii: RENTAL MEDIA ENTERTAINMENT SRL cu sediul în Municipiul București, bulevardul Camil Ressu, nr.58, camera1, bl.D1B, sc.B, et.9, apt.83, sector 3, România, anunţă finalizarea proiectului „ÎNFIINȚAREA UNEI UNITĂȚI PENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE OUTDOOR”, începând cu data de 31.07.2021. 

6. Obiectivul general al proiectului urmărește îmbunătățirea competitivității economice la S.C. RENTAL MEDIA ENTERTAINMENT S.R.L. prin creșterea productivității muncii, realizarea unei investiții inițiale ce vizează crearea unei noi unități de prestări servicii de organizare evenimente outdoor, achiziționând echipamente performante și adaptate pentru a fi utilizate de persoane cu dezabilități, urmărind adaptarea la cerințele pieței prin întărirea capacității de  promovare a serviciilor.  

7. Valoarea totală a proiectului este de 1.402.412,71  lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 947.675,25 lei, respectiv valoarea finanțării nerambursabilă din FEDR de 805,523.96 lei și valoarea finanțării nerambursabile din bugetul național de 142,151.29 lei.

8. Obiective specifice ale proiectului: 

OS1 – Înființarea unei noi capacități de prestări de servicii, în Orașul Drobeta-Turnu Severin, prin prestarea de servicii noi în domeniul de activitate CAEN 9329-Alte activități recreative și distractive n.c.a - organizarea de evenimente outdoor. 

OS2 – Creștere numărului mediu de salariați ai societății prin angajarea a 5 persoane, una dintre acestea făcând parte din categoria persoanelor defavorizate, și a expunerii sale in mediul național, în legatură cu activitatea de prestări servicii de organizare evenimente OUTDOOR.  

OS3 – Introducerea și dezvoltarea de servicii inovative la nivelul microîntreprinderii prin dezvoltarea activității de organizări evenimente, prin achiziționarea de echipamente tehnologice noi, cu respectarea principiilor de imbunătățire a calității mediului înconjurator și crestere a eficienței energetice prin achiziționarea echipamentelor eficiente energetic, precum și prin minimizarea deșeurilor generate.    

9. Rezultatele proiectului: Inovare prin infiintarea unei unitati pentru organizarea de evenimente OUTDOOR in Municipiul Drobeta-Turnu Severin, prin achiziționarea de echipamente tehnologice noi, cu respectarea principiilor de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și creștere a eficienței energetice prin achiziționarea echipamentelor eficiente energetic, precum și prin minimizarea deșeurilor generate și angajarea unui număr de 5 persoane dintre, una dintre acestea facand parte din categoria persoanelor defavorizate, și a expunerii sale in mediul național, în legatură cu activitatea de prestări servicii de organizare evenimente OUTDOOR.

10. Impact social prin crearea a 5 locuri noi de muncă și impact economic prin dezvoltarea Regiunii Sud Vest Oltenia.

11. Persoana de contact: MIHAI – ROBERTINO VOCHIN, telefon: 0773387310, fax: -, poştă electronică: mihai.vochin@gmail.com.
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
Galerie fotoUrmare a numarului tot mai mare de comentarii care contineau un limbaj neadecvat, administratorul acestui site a decis sa modereze absolut toate mesajele/postarile/comentariile exprimate de catre cititorii www.news-mehedinti.ro. Ne rezervam dreptul de a nu posta comentariile care care jignesc editorii, pe ceilali comentatori, site-ul in sine sau terte persoane, contin cuvinte obscene si jignitoare, fac publicitate altor site-uri, produse ori servicii, fara a avea o relevanta directa cu subiectul articolului, nu au relevanata pentru articolul postat, contin atacuri personale la adresa altor persoane.

comments powered by Disqus