News Mehedinti

Lansarea proiectului „ÎNFIINȚAREA UNEI UNITĂȚI PENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE OUTDOOR”

Data: 17-9-2020
                                                              

 

 

 

 Comunicat de presă 

 Data 04.09.2020

Lansarea proiectului „ÎNFIINȚAREA UNEI UNITĂȚI PENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE  OUTDOOR”

S.C RENTAL MEDIA ENTERTAINMENT S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ÎNFIINȚAREA  UNEI UNITĂȚI PENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE OUTDOOR”, cod MySMIS 130899, finanțat prin  Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor  mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1.: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea  exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de  afaceri”.  

Valoarea totală a proiectului este de 1,402,412.71 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de  947,675.25 lei. 

Obiectivul general al proiectului urmărește îmbunătățirea competitivității economice la S.C. RENTAL MEDIA  ENTERTAINMENT S.R.L. prin creșterea productivității muncii, realizarea unei investiții inițiale ce vizează  crearea unei noi unități de prestări servicii de organizare evenimente outdoor, achiziționând echipamente  performante și adaptate pentru a fi utilizate de persoane cu dezabilități, urmărind adaptarea la cerințele pieței  prin întărirea capacității de promovare a serviciilor.  

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. OS1 – Înființarea unei noi capacități de prestări de servicii, în Orașul Drobeta-Turnu Severin, prin prestarea  de servicii noi în domeniul de activitate CAEN 9329-Alte activități recreative și distractive n.c.a - organizarea de  evenimente outdoor.  

2. OS2 – Creștere numărului mediu de salariați ai societății prin angajarea a 5 persoane, una dintre acestea  făcând parte din categoria persoanelor defavorizate, și a expunerii sale in mediul național, în legatură cu  activitatea de prestări servicii de organizare evenimente OUTDOOR.  

3. OS3 – Introducerea și dezvoltarea de servicii inovative la nivelul microîntreprinderii prin dezvoltarea  activității de organizări evenimente, prin achiziționarea de echipamente tehnologice noi, cu respectarea  principiilor de imbunătățire a calității mediului înconjurator și crestere a eficienței energetice prin  achiziționarea echipamentelor eficiente energetic, precum și prin minimizarea deșeurilor generate.  

Durata de implementare a proiectului este de 26 luni: respectiv de la data 01.06.2019 până la data  31.07.2021. 

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine de la RENTAL MEDIA ENTERTAINMENT SRL cu sediul în  Municipiul București, bulevardul Camil Ressu, nr.58, camera1, bl.D1B, sc.B, et.9, apt.83, sector 3, România,  telefon: 0773387310, e-mail: mihai.vochin@gmail.com, persoană de contact: MIHAI – ROBERTINO VOCHIN

 


Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

                                                             www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

 

Galerie fotoUrmare a numarului tot mai mare de comentarii care contineau un limbaj neadecvat, administratorul acestui site a decis sa modereze absolut toate mesajele/postarile/comentariile exprimate de catre cititorii www.news-mehedinti.ro. Ne rezervam dreptul de a nu posta comentariile care care jignesc editorii, pe ceilali comentatori, site-ul in sine sau terte persoane, contin cuvinte obscene si jignitoare, fac publicitate altor site-uri, produse ori servicii, fara a avea o relevanta directa cu subiectul articolului, nu au relevanata pentru articolul postat, contin atacuri personale la adresa altor persoane.

comments powered by Disqus