News Mehedinti

ROVINIETE GRATUITE PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI DIN MEHEDINŢI

Data: 19-5-2021

Persoanele încadrate în grad de handicap grav şi accentuat pot beneficia de rovinietă gratuită, însă există patru situaţii distincte în ceea ce priveşte solicitarea acesteia şi anume:

1. Dacă persoana cu handicap (grav sau accentuat) deţine autoturismul pentru care solicită rovinietă;

2. Dacă persoana cu handicap grav beneficiază de însoţitor, iar autoturismul aparţine însoţitorului. În acest caz este nevoie, OBLIGATORIU, de o anchetă socială efectuată de către Primăria de domiciliu din care să reiasă calitatea solicitantului de însoţitor (ancheta se va depune în orginal);

3. Dacă persoana cu handicap grav beneficiază de asistent personal angajat cu carte de muncă, iar autoturismul aparţine asistenului personal. La fel ca şi în cazul însoţitorului, este nevoie de o anchetă socială care să ateste calitatea solicitantului de asistent personal.

4. Dacă persoana cu handicap este minor, iar autoturismul aparţine reprezentantului legal (părinte/tutore), se va efectua şi în acest caz o anchetă socială din care să rezulte această calitate.

Documente necesare pentru eliberarea rovinietei:

- Certificatul de încadrare în grad de handicap / copie (OBLIGATORIU modelul nou care a fost retipărit în 2017 pentru toate persoanele cu dizabilităţi);

- Carte de identitate / buletin de identitate / copie;

- Certificatul de înmatriculare / copie;

- Cartea de identitate a autoturismului / copie

- Formular solicitare rovinietă care se poate descărca de pe site-ul instituţiei noastre: www.dgaspcmh.ro

În cazul persoanelor cu handicap GRAV cu însoţitor / asistent personal, dar şi în cazul minorilor, pe lângă documentele menţionate anterior, se va depune şi:

- Ancheta socială efectuată la Primăria de domiciliu / original;

- Cartea de identitate / buletin de identitate / copie a însoţitorului / asistentului personal / reprezentantului legal

- Contractul de muncă al asistentului personal / copie;

- Declaraţie pe propria răspundere a persoanei cu handicap (formularul se va completă la momentul solicitării).

IMPORTANT: Pentru persoanele cu handicap accentuat, acestea trebuie sa fie proprietare de autoturism (în niciun caz coproprietare, soţ-soţie) pentru a beneficia de rovinietă gratuită.

Copiile trebuie certificate pentru conformitate cu originalul. Documentaţia se va depune la sediul Serviciului de Handicap de pe strada Matei Vasilescu, nr 12A, Drobeta Turnu Severin, cel târziu până la data de 10 a lunii în cazul rovinietelor care expiră şi necesită prelungire.

Solicitările noi se pot depune pe tot parcursul lunii şi se vor emite în termen de 60 de zile.

Valabilitatea rovinietelor este de 12 luni de la momentul eliberării, iar documentaţia se va depune la fiecare prelungire.

De asemenea, în cazul certificatelor de handicap noi, rovinieta poate fi solicitată doar după ce a fost efectuată prima plată a indemnizaţiei.

 


Galerie fotoUrmare a numarului tot mai mare de comentarii care contineau un limbaj neadecvat, administratorul acestui site a decis sa modereze absolut toate mesajele/postarile/comentariile exprimate de catre cititorii www.news-mehedinti.ro. Ne rezervam dreptul de a nu posta comentariile care care jignesc editorii, pe ceilali comentatori, site-ul in sine sau terte persoane, contin cuvinte obscene si jignitoare, fac publicitate altor site-uri, produse ori servicii, fara a avea o relevanta directa cu subiectul articolului, nu au relevanata pentru articolul postat, contin atacuri personale la adresa altor persoane.

comments powered by Disqus