News Mehedinti

„Gânduri pentru m(â)ine”

„Gânduri pentru m(â)ine”

Data: 17-7-2013

Cucernicul poet paroh al enoriei din frumoasa comună mehedinţeană Eşelniţa, distinsul scriitor şi cărturar, neistovitul, prodigiosul animator cultural-artistic, Sever Negrescu, ne bucură sufletele, făcând să apară o nouă carte de o rară valoare, la prestigioasa Editură Didahia Severin, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Nicodim, episcopul Severinului şi Strehaiei.

Elevata tipăritură, „alcătuită şi îngrijită” pentru tipar de preotul şi scriitorul Sever Negrescu, cu o prefaţă scrisă cu forţă de pătrundere şi har de Preasfinţitul Nicodim şi cu un text judicios şi inspirat ales, în loc de „Postfaţă”, scris în anul 1933, de către marele scriitor şi preot, Gala Galaction, constituie, de fapt, o extrem de parcimonioasă selecţie din nenumăratele articole publicate în „Foaia Diecezană” de la Caransebeş, din cuvântările şi pastoralele episcopului de Caransebeş, Preasfinţitul Iosif Traian Bădescu (înmormântat în cimitirul parohiei din Eşelniţa) şi apare cu prilejul împlinirii a 155 de ani de la „naşterea în această lume şi a 80 ani de la naşterea din nou, în lumea de dincolo”, a episcopului originar din Banatul de munte, fiu al preotului din localitatea Şopotul Vechi.

De altfel, despre luminoasa, pilduitoarea personalitate şi lucrare spirituală, duhovnicească, de excepţie a Episcopului Caransebeşului, Preasfinţitul Iosif Traian Bădescu, statornicii, pasionaţii cititori de presă locală deţineau deja un volum semnificativ şi reprezentativ de informaţii, oferite cu generozitate, acribie documentară, probitate şi ţinută intelectuală de către cei care scriu şi tipăresc periodic ( o mână de inimoşi „eşelniţeni”, animaţi continuu de cei trei Negrescu, Sever, Flaviana – soţie şi Xenia-fiică) excelenta, impresionanta revistă de spiritualitate, cultură şi artă, „Candela din Dunăre”, prin intermediul unor remarcabile contribuţii documentare, ştiinţifice şi publicistice, găzduite în paginile acestei tipărituri locale, comunale, de o rară, inestimabilă încărcătură de implicaţii înalte, de cea mai pură şi nobilă sorginte, care, ne place să credem, dă semnalul stenic al preluării şi valorificării unei bogate, strălucite tradiţii spirituale şi cultural-artistice, din perioada interbelică şi anume apariţia a numeroase „foi” de „gazete săteşti”, în localităţile fruntaşe din Banatul unor minunaţi ţărani „pauri”, autodidacţi, iluminaţi şi mari, incomparabili iubitori şi creatori de frumuseţi perene, de cuget şi simţire aleasă. La acest fond incipient, dar substanţial, de informaţii cu privire la subiect, broşura recenzată adaugă informaţiile dense, de o importanţă majoră şi strict necesare, încorporate capitolului „Familia Episcopului Iosiv”, care are valoarea unui veritabil „arbore geanologic” al marelui trecut la cele veşnice.

Textul propriu-zis al preţioasei tipărituri este alcătuit de două „pastorale” ample, ale episcopului Iosif, de o incredibilă, impresionantă încărcătură ideatică, de factură etică, de „învăţătură” şi „de întemeiere”, „ziditoare” de conştiinţe curat, cu adevărat creştin-ortodoxe, care surprind pe cititorul de azi prin neverosimila, uluitoare, veşnica lor actualitate.

În finalul acestei succinte recenzii, ne îngăduim să-i adresăm vrednicului, cucernicului preot Sever Negrescu, colegialul şi prietenescul îndemn de a-şi continua activitatea de cercetare ştiinţifică pe această temă, în vederea scrierii şi tipăririi unei monografii substanţiale, de pionierat şi referinţă, dedicată vieţii exemplare şi sfintei lucrări duhovniceşti a Episcopului de Caransebeş, Iosif Traian Bădescu.

Pentru că avem convingerea fermă că personalitatea monumentală, luminoasă şi, sub toate aspectele, înalt şi etern pilduitoare a episcopului Iosif reclamă acut o asemenea imperios necesară „restituire”(şi gest pios, de recunoştinţă şi omagiu totodată), iar preotul, cărturarul şi scriitorul Sever Negrescu este cel ales şi chemat să se învrednicească la această sfântă „zidire”.

          Jurnal de lectură

           de Victor Rusu


Galerie fotoUrmare a numarului tot mai mare de comentarii care contineau un limbaj neadecvat, administratorul acestui site a decis sa modereze absolut toate mesajele/postarile/comentariile exprimate de catre cititorii www.news-mehedinti.ro. Ne rezervam dreptul de a nu posta comentariile care care jignesc editorii, pe ceilali comentatori, site-ul in sine sau terte persoane, contin cuvinte obscene si jignitoare, fac publicitate altor site-uri, produse ori servicii, fara a avea o relevanta directa cu subiectul articolului, nu au relevanata pentru articolul postat, contin atacuri personale la adresa altor persoane.

comments powered by Disqus