News Mehedinti

6% - rata ÅŸomajului înregistrat în evidenÅ£ele AJOFM MehedinÈ›i la sfarsitul lunii octombrie 2020

Data: 20-11-2020

La sfârÈ™itul lunii octombrie 2020, în evidenÈ›ele AgenÈ›iei JudeÈ›ene pentru Ocuparea ForÈ›ei de Muncă MehedinÈ›i erau înregistraÈ›i 6.227 È™omeri (din care 2.831 femei), rata È™omajului fiind de 6%. 

Comparativ cu luna precedentă, când rata È™omajului a fost de 6,1%, în această lună acest indicator a înregistrat o scadere cu 0,1pp.

Din totalul de persoane înregistrate în evidenÈ›ele AJOFM MehedinÈ›i, 1.717 erau beneficiari de indemnizaÅ£ie de ÅŸomaj, iar 4.510 erau È™omeri neindemnizaÈ›i. În ceea ce priveÈ™te mediul de rezidență, 4.437 È™omeri provin din mediul rural È™i 1.790 din mediul urban.

Structura È™omajului pe grupe de vârste se prezintă astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

octombrie 2020

Total

6.227

< 25 ani

604

între 25-29

338

între 30-39

1.286

între 40-49

2.029

între 50-55

909

peste 55 ani

1.061