News Mehedinti

ISU “Drobeta” recrutează tineri pentru Åžcoala de SubofiÅ£eri de Pompieri ÅŸi ProtecÅ£ie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” BoldeÅŸti

Data: 11-2-2021

Inspectoratul pentru SituaÅ£ii de Urgenţă “Drobeta” al JudeÅ£ului MehedinÅ£i recrutează È™i selectează candidaÅ£i în vederea participării la concursul organizat de Åžcoala de SubofiÅ£eri de Pompieri ÅŸi ProtecÅ£ie Civilă “Pavel Zăgănescu” BoldeÅŸti, sesiunea martie-aprilie 2021.

Pentru pompieri, au fost scoase la concurs 300 de locuri, dintre care 278 de subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă (două alocate candidaţilor de etnie romă), iar 22 de maiştri militari auto.

Tinerii care îÅŸi doresc să urmeze o carieră militară în domeniul situaÅ£iilor de urgenţă au ÅŸansa de a se înscrie la concurs, în perioada 15 - 28februarie a.c., durata de ÅŸcolarizare fiind de doar 10 luni.

CandidaÈ›ii trebuie să aibă vârste cuprinse între 18 ÅŸi 27 de ani - împliniÅ£i în anul participării la concurs, să fie absolvenÅ£i cu diplomă de baca-laureat, media generală obÈ›inută la purtare, în liceu, să nu fie mai mică de 9 ÅŸi să nu aibă antecedente penale, cu excepÅ£ia situaÅ£iei în care a intervenit reabilitarea. Totodată, să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârÅŸirea de infracÅ£iuni, să nu fi fost destituiÅ£i dintr-o funcÅ£ie publică È™i să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

Pentru a participa la concursul de admitere, tinerii trebuie să fie declaraÈ›i “apt” la evaluarea psihologică, care se va realiza până la data de 08 martie 2021, la nivel teritorial.

Concursul se va desfăşura la sediul Åžcolii de SubofiÅ£eri de Pompieri ÅŸi ProtecÅ£ie Civilă “Pavel Zăgănescu” BoldeÅŸti ÅŸi constă în susÅ£inerea a două probe: evaluarea aptitudinilor fizice -prin parcurgerea unui traseu practic-aplicativ, organizată în perioada 18-24 martie 2021, respectiv verificarea cunoÅŸtinÅ£elor, ce va avea locîn data de 27 martie 2021.