News Mehedinti

Parlamentul European a dat undă verde certificatului digital al UE privind COVID

Data: 9-6-2021

EurodeputaÅ£ii au aprobat definitiv certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID, pentru a facilita călătoriile în interiorul UE ÅŸi pentru a contribui la redresarea economică.

Parlamentul European a aprobat miercuri noile reglementări referitoare la certificatul COVID cu 546 voturi „pentru”, 93 „împotrivă” ÅŸi 51 de abÅ£ineri (cetăţenii Uniunii) ÅŸi cu 553 voturi „pentru”, 91 „împotrivă” ÅŸi 46 de abÅ£ineri (resortisanÅ£i ai ţărilor terÅ£e).

Certificatul va fi emis gratuit de autorităţile naÅ£ionale ÅŸi va fi disponibil în format digital sau pe suport de hârtie. El va include ÅŸi un cod QR.

Documentul va dovedi că deÅ£inătorul a fost vaccinat, s-a vindecat în urma infectării sau a obÅ£inut recent un rezultat negativ la testul COVID-19. În practică, va fi vorba de trei certificate distincte. Se introduce un cadru comun la nivelul Uniunii pentru a asigura interoperabilitatea certificatelor ÅŸi capacitatea de a le verifica în întreaga Uniune Europeană. Astfel se vor preveni frauda ÅŸi falsificarea.

Sistemul se va aplica de la 1 iulie 2021 pe un termen de 12 luni, a decis Parlamentul European. DeÅ£inerea certificatului nu va fi o condiÅ£ie prealabilă pentru a putea beneficia de libertatea de circulaÅ£ie. În acelaÅŸi timp, certificatul nu va fi considerat un document de călătorie.

Parlamentul European: RestricÅ£ii de călătorie suplimentare – doar dacă sunt justificate

În cadrul negocierilor dintre instituÅ£ii, eurodeputaÅ£ii au obÅ£inut un acord pentru ca ţările Uniunii să nu poată impune restricÅ£ii de călătorie suplimentare posesorilor de certificate, cum ar fi carantina, autoizolarea sau testarea, „cu excepÅ£ia cazului în care sunt necesare ÅŸi proporÅ£ionale pentru protecÅ£ia sănătăţii publice”. Va trebui să se Å£ină seama de dovezi ÅŸtiinÅ£ifice, inclusiv de datele epidemiologice publicate de Centrul European de Prevenire ÅŸi Control al Bolilor (ECDC). Măsurile trebuie notificate celorlalte state membre ÅŸi Comisiei Europene cu 48 de ore înainte, dacă este posibil. Publicul trebuie să fie informat cu 24 de ore înainte.

O testare accesibilă, la un preţ abordabil

Ţările Uniunii sunt încurajate să asigure posibilităţi de testare uÅŸor accesibile ÅŸi la preÅ£uri abordabile. La cererea Parlamentului, Comisia a promis să mobilizeze 100 de milioane de euro în cadrul Instrumentului pentru sprijin de urgenţă. Suma este destinată statelor membre, astfel încât să poată cumpăra teste pentru a emite certificate digitale ale UE privind COVID.

Vaccinurile

Toate ţările Uniunii trebuie să accepte certificate de vaccinare emise în alte state membre pentru vaccinurile autorizate de AgenÅ£ia Europeană pentru Medicamente (AEM). Statele membre decid, în schimb, dacă acceptă ÅŸi certificatele emise pentru vaccinurile autorizate potrivit procedurilor naÅ£ionale de autorizare sau pentru cele înscrise pentru utilizare în caz de urgenţă pe lista OrganizaÅ£iei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

Garanţii privind protecţia datelor

Tote datele cu caracter personal trebuie prelucrate în conformitate cu Regulamentul general privind protecÅ£ia datelor. Certificatele vor fi verificate offline ÅŸi nu se vor păstra date cu caracter personal.

PreÅŸedintele Comisiei pentru libertăţi civile, Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES), raportor, a menÅ£ionat: „Astăzi, Parlamentul a confirmat ritmul de restabilire a liberei circulaÅ£ii ÅŸi a unui spaÅ£iu Schengen pe deplin funcÅ£ional, în timp ce continuăm să luptăm împotriva acestei pandemii. Certificatul digital al UE privind COVID va funcÅ£iona începând cu 1 iulie ÅŸi va asigura călătorii sigure ÅŸi coordonate în această vară. Statele UE sunt încurajate să se abÅ£ină de la impunerea de restricÅ£ii suplimentare, cu excepÅ£ia cazului în care acest lucru este strict necesar ÅŸi proporÅ£ional, ÅŸi este un semnal pozitiv că unele ţări eliberează deja certificatul”.

Textul trebuie acum să fie adoptat oficial de Consiliu ÅŸi publicat în Jurnalul Oficial. El urmează să intre în vigoare imediat ÅŸi să se aplice începând cu 1 iulie 2021. RTV.net