News Mehedinti

Starea de alertă în România se prelungeÅŸte cu încă 30 de zile. Care vor fi măsurile de restricÈ›ie

Data: 13-1-2021

Starea de alertă se prelungeÈ™te pentru încă 30 de zile începând de astăzi. Guvernul a decis ca începând cu data de 13 ianuarie 2021 să fie prelungită cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul ţării pentru prevenirea ÅŸi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Guvernul a aprobat, în ÅŸedinÅ£a de marÅ£i, prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie. În nota de fundamentare a actului normativ aprobat de Guvern, măsurile de prevenire ÅŸi control al infecÅ£iilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, condiÅ£iile concrete de aplicare ÅŸi destinatarii acestor măsuri, precum ÅŸi instituÅ£iile ÅŸi autorităţile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării de alertă prevăzute în anexele nr. 1-3 la proiectul hotărârii, sunt pe fond similare cu cele în vigoare ÅŸi cuprinse în anexele nr. 1 – 3 la HG 1065/2020.

„Acestea includ măsurile de prevenire ÅŸi control al infecÅ£iilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, respectiv măsurile non-medicale care ÅŸi-au dovedit eficienÅ£a ÅŸi eficacitatea la nivel mondial, cum sunt portul măştii ÅŸi reducerea interacÅ£iunii fizice între persoane, care să fie aplicate în special în zonele cu aglomerări de persoane. Astfel, în condiÅ£iile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea ÅŸi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, în spaÅ£iile publice, spaÅ£iile comerciale, mijloacele de transport în comun ÅŸi la locul de muncă păstrează obligativitatea purtării măştii de protecÅ£ie, astfel încât să acopere nasul ÅŸi gura”, se arată în nota de fundamentare.

1. Se menține coordonarea operațională a serviciilor de ambulanță și a serviciilor voluntare pentru situații de urgență de către inspectoratele județene/București-Ilfov pentru situații de urgență, precum și a poliției locale de către Direcția generală de poliție a Municipiului București/inspectoratele județene de poliție.

2. Se menÈ›ine obligativitatea asigurării continuității activității centrelor rezidenÈ›iale de îngrijire È™i asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenÈ›iale pentru copii È™i adulÈ›i, cu È™i fără dizabilități, precum È™i pentru alte categorii vulnerabile È™i stabilirii programului de lucru al angajaÈ›ilor cu avizul direcÈ›iilor de sănătate publică judeÈ›ene, respectiv a municipiului BucureÈ™ti.

3. Se menÈ›ine obligaÈ›ia furnizorilor de servicii sociale de tip rezidenÈ›ial de a-È™i organiza programul în funcÈ›ie de contextul epidemiologic existent la nivel local È™i cu respectarea normelor în vigoare privind legislaÈ›ia în domeniul muncii. Activitatea la nivelul acestor servicii va fi organizată È™i desfășurată cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autoritățile competente.

4. Se menÈ›ine obligaÈ›ia desfășurării în regim permanent a activității tuturor centrelor operative pentru situaÈ›ii de urgență cu activitate temporară, precum È™i a Centrului NaÈ›ional de Coordonare È™i Conducere a IntervenÈ›iei È™i a centrelor judeÈ›ene/al municipiului BucureÈ™ti de coordonare È™i conducere a intervenÈ›iei.

5. Se consideră necesară menÈ›inerea obligativității purtării măștii de protecÈ›ie în spaÈ›iile publice, la locul de muncă, în spaÈ›iile comerciale, precum È™i în mijloacele de transport în comun, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în condiÈ›iile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății È™i al ministrului afacerilor interne.

6. Se menÈ›ine posibilitatea izolării È™i carantinării în condiÈ›iile art. 7, 8 ÅŸi 11 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaÅ£ii de risc epidemiologic ÅŸi biologic.

7. Se propune menÈ›inerea testării săptămânale, prin grija direcÈ›iilor de sănătate publică, a personalului de îngrijire ÅŸi asistență, a personalului de specialitate ÅŸi auxiliar care îÅŸi desfăşoară activitatea în centrele rezidenÅ£iale de îngrijire ÅŸi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenÅ£iale pentru copii ÅŸi adulÅ£i, cu ÅŸi fără dizabilităţi, precum ÅŸi pentru alte categorii vulnerabile.

8. Se consideră necesară menÈ›inerea interdicÈ›iilor privind organizarea È™i desfășurarea de mitinguri, demonstraÈ›ii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spaÈ›ii deschise, precum È™i a întrunirilor de natura activităților culturale, È™tiinÈ›ifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaÈ›ii închise, cu excepÈ›ia celor organizate È™i desfășurate potrivit punctelor 09-25.

9. Se propune menÈ›inerea interdicÈ›iei desfășurării de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaÈ›ii închise ÅŸi/sau deschise, publice ÅŸi/sau private.

10. Activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor È™i bazelor sportive, constând în cantonamente, antrenamente È™i competiÈ›ii sportive organizate pe teritoriul României pot fi desfășurate numai în condiÈ›iile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului È™i sportului È™i ministrului sănătății.

11. CompetiÈ›iile sportive se pot desfășura pe teritoriul României fără spectatori, numai în condiÈ›iile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului È™i sportului È™i al ministrului sănătății.

12. În condiÈ›iile pct. 10, se permite desfășurarea de către sportivii profesioniÈ™ti, legitimaÈ›i È™i/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spaÈ›ii închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distanÈ›are între participanÈ›i, astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană.

13. Activitățile instituÈ›iilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producÈ›ie de film È™i audiovizual, a instituÈ›iilor de spectacole ÅŸi/sau concerte, È™colilor populare, de artă ÅŸi de meserii, precum È™i evenimentele culturale în aer liber se desfășoară numai în condiÈ›iile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii È™i al ministrului sănătății.

14. În condiÈ›iile pct. 13 organizarea È™i desfășurarea activității cinematografelor, instituÈ›iilor de spectacole È™i/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaÈ›iului, dacă incidenÈ›a cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din judeÈ›e/localități este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaÈ›iului, dacă incidenÈ›a cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din judeÈ›/localitate este mai mare de 1,5 È™i mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori È™i este interzisă la depășirea incidenÈ›ei de 3/1.000 de locuitori.

15. În condiÈ›iile pct. 13 organizarea È™i desfășurarea spectacolelor de tipul drivein sunt permise la nivelul judeÈ›elor/localităților unde incidenÈ›a cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, numai dacă ocupanÈ›ii unui autovehicul sunt membrii aceleiaÈ™i familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane, iar organizarea ÅŸi desfășurarea în aer liber a spectacolelor,
concertelor, festivalurilor publice ÅŸi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum ÅŸi cu purtarea măștii de protecÈ›ie. Activitățile sunt interzise la nivelul judeÈ›elor/localităților unde incidenÈ›a cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori.

16. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor È™i rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul È™i/sau în afara lăcaÈ™urilor de cult cu respectarea regulilor de protecÈ›ie sanitară, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății È™i al ministrului afacerilor interne.

17. În condiÈ›iile pct. 16, pentru prevenirea răspândirii infecÈ›iilor cu SARS-CoV2, organizarea de procesiuni È™i/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reÈ™edinÈ›a în localitatea unde se desfășoară respectiva activitate, fiind interzisă participarea persoanelor care nu au domiciliul sau reÈ™edinÈ›a în localitățile în care se desfășoară aceste activități.

18. Se propune menÈ›inerea interdicÈ›iei activităților recreative È™i sportive desfășurate în aer liber, cu excepÈ›ia celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului È™i sportului, ministrul mediului, apelor È™i pădurilor sau ministrul agriculturii È™i dezvoltării rurale.

19. Este permisă desfășurarea activităților de prevenire È™i combatere a pestei porcine africane prin vânători colective la care pot participa cel mult 20 de persoane.

20. Se propune menÈ›inerea interdicÈ›iei organizării de evenimente private (nunÅ£i, botezuri, mese festive etc.) în spaÅ£ii închise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente.

21. Se propune menÈ›inerea interdicÈ›iei organizării de evenimente private (nunÅ£i, botezuri, mese festive etc.) în spaÅ£ii deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente.

22. Se propune menÈ›inerea organizării de cursuri de instruire È™i workshop-uri pentru adulÈ›i, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanÈ›ate din fonduri europene, cu participarea unui număr de maximum 25 de persoane în interior È™i de maximum 50 de persoane în exterior È™i cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite prin ordinul ministrului sănătății.

23. Se propune menÈ›inerea organizării activităților specifice instituÈ›iilor cu atribuÈ›ii în domeniul apărării naÈ›ionale, ordinii È™i siguranÈ›ei publice, în aer liber, doar sub supravegherea unui medic epidemiolog.

24. Se propune menÈ›inerea organizării È™i desfășurării activităților specifice din domeniul diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor diplomatice È™i oficiilor consulare acreditate în România, în aer liber, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă È™i respectarea regulilor de protecÈ›ie sanitară.

25. Organizarea de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de participanţi de maximum 100 de persoane şi cu respectarea următoarelor măsuri:

a) purtarea măștii de protecÈ›ie, astfel încât să acopere nasul È™i gura, de către toÈ›i participanÈ›ii;

b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spaÈ›iul în care se desfășoară mitingul;

c) menÈ›inerea distanÈ›ei fizice de minimum 1 metru între participanÈ›i È™i asigurarea unei suprafeÈ›e de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;

d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe perioada desfășurării mitingului sau a demonstraÅ£iei;

e) aplicarea regulilor de igienă colectivă È™i individuală pentru prevenirea contaminării È™i limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;

26. Se propune menÈ›inerea interdicÈ›iei de circulaÈ›ie în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparÈ›in aceleiaÈ™i familii, precum È™i formarea unor asemenea grupuri.

27. Se propune menÈ›inerea interdicÈ›iei de circulaÈ›ie în toate localitățile, pentru toate persoanele, în afara locuinÈ›ei/gospodăriei în intervalul orar 2300-0500, cu următoarele excepÈ›ii motivate de:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie ÅŸi locul/locurile de desfășurare a activității profesionale ÅŸi înapoi;

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată ÅŸi nici realizată de la distanţă, precum ÅŸi pentru achiziÅ£ionarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicÅ£iei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane ÅŸi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoÅ£irea copilului, asistenÅ£a persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.

28. La verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la pct. 27 lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaÅ£ia de serviciu sau adeverinÅ£a eliberată de angajator ori o declaraÅ£ie pe propria răspundere.

29. La verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la pct. 27 lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraÅ£ie pe propria răspundere, completată în prealabil.

30. Declaraţia pe propria răspundere, prevăzută la pct. 28 și 29, trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

31. Se propune menÈ›inerea interdicÈ›iei intrării pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini È™i apatrizilor, cu următoarele excepÈ›ii:

a) membri de familie ai cetăţenilor români;

b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale SpaÅ£iului Economic European ori ai ConfederaÅ£iei ElveÅ£iene, cu rezidenţă în România;

c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit legislaţiei Uniunii Europene;

d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ÅŸedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, transportatorii ÅŸi alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;

e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare ÅŸi al organizaÅ£iilor internaÅ£ionale, precum ÅŸi membrii familiilor acestora care îi însoÅ£esc în misiuni permanente pe teritoriul României, personalul militar sau personalul care poate asigura ajutor umanitar;

f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaÅ£i ca urmare a acordării protecÅ£iei consulare;

g) pasageri care călătoresc din motive imperative;

h) persoane care au nevoie de protecÅ£ie internaÅ£ională sau din alte motive umanitare, persoane care fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European ÅŸi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor ÅŸi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecÅ£ie internaÅ£ională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terÅ£e sau de către un apatrid, precum ÅŸi persoane returnate în baza acordurilor de readmisie;

i) străinii ÅŸi apatrizii care călătoresc în scop de studii;

j) străinii ÅŸi apatrizii, lucrători înalt calificaÅ£i, dacă angajarea acestora este necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau desfăşurată în străinătate;

k) străinii şi apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri, personal navigant maritim şi fluvial;

l) membrii delegaÅ£iilor sportive internaÅ£ionale care participă la competiÅ£ii sportive organizate pe teritoriul României, în condiÅ£iile legii;

m) membrii echipelor de filmare a producÅ£iilor cinematografice sau audiovizual, personalul tehnic ÅŸi artistic care participă la evenimentele culturale care se derulează pe teritoriul României, în baza unor relaÅ£ii contractuale dovedite sau a unor documente justificative.

32. În absenÈ›a unor reglementări contrare la nivel naÈ›ional, măsura stabilită la pct. 31 nu se mai aplică cetățenilor străini È™i apatrizilor originari din sau rezidenÈ›i în state terÈ›e dinspre care, la nivel european, este stabilită ridicarea restricÈ›iilor temporare asupra călătoriilor neesenÈ›iale către Uniunea Europeană.

33. Se poate institui carantina zonală în condiÈ›iile art. 7 ÅŸi 12 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaÅ£ii de risc epidemiologic ÅŸi biologic.

34. Se propune menÈ›inerea competenÈ›ei de adoptare a măsurii suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici din aviaÈ›ie spre È™i dinspre țări care nu fac obiectul excepÈ›iei de la carantinare/izolare stabilite de Institutul NaÈ›ional de Sănătate Publică È™i aprobate de Comitetul NaÈ›ional pentru SituaÈ›ii de Urgență, prin hotărâre a Comitetului NaÈ›ional pentru SituaÈ›ii de Urgență.

35. Sunt exceptate de la prevederile pct. 34 următoarele categorii de zboruri:

a) efectuate cu aeronave de stat;

b) de transport marfă și/sau corespondență;

c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;

d) pentru căutare-salvare sau de intervenÈ›ie în situaÈ›ii de urgență, la solicitarea unei autorități publice din România;

e) având drept scop transportul echipelor de intervenÈ›ie tehnică, la solicitarea operatorilor economici stabiliÈ›i în România;

f)aterizări tehnice necomerciale;

g) de poziÈ›ionare a aeronavelor, fără încărcătură comercială tip ferry;

h) tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;

i) efectuate de transportatori aerieni deÈ›inători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini, din România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române È™i al autorității competente din statul de destinaÈ›ie;

j)efectuate de transportatori aerieni deÈ›inători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state către România pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne È™i al Ministerului Afacerilor Externe;

k) efectuate de transportatori aerieni deÈ›inători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuÈ›i în anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes“) în temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății È™i a asigurării disponibilității mărfurilor È™i serviciilor esenÈ›iale – C(2020) 1897, din 23.03.2020, din România către alte state È™i din alte state către România, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române È™i al autorității competente din statul de destinaÈ›ie.

36. Se propune menÈ›inerea interdicÈ›iei efectuării transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum È™i suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile È™i/sau pelerinajele religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități.

37. Se propune menÈ›inerea închiderii temporare, totale sau parÈ›iale, a următoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:

37.1 la frontiera româno-ungară: Carei, judeÈ›ul Satu Mare.

37.2 la frontiera româno-bulgară:

a) Lipnița, județul Constanța;

b) Dobromir, județul Constanța;

c) Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă).

37.3 la frontiera româno-ucraineană: Isaccea, judeÈ›ul Tulcea (cu excepÈ›ia traficului de marfă).

37.4 la frontiera României cu Republica Moldova: RădăuÈ›i-Prut, judeÈ›ul BotoÈ™ani;

37.5 la frontiera româno-sârbă:

a) Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;

b) Vălcani, județul Timiș;

c) Stamora-MoraviÈ›a, judeÈ›ul TimiÈ™ – feroviar (cu excepÈ›ia traficului de marfă);

d) Lunga, județul Timiș;

e) Foeni, județul Timiș.

38. Se propune menÈ›inerea programului cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare È™i consum al produselor alimentare È™i/sau băuturilor alcoolice È™i nealcoolice, de tipul restaurantelor È™i cafenelelor, în interiorul clădirilor, fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spaÈ›iului ÅŸi doar în intervalul orar 06. 00-23.00, în judeÈ›ele/localitățile unde incidenÈ›a cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spaÈ›iului È™i în intervalul orar 06.00-23.00, dacă incidenÈ›a cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din judeÈ›/localitate este mai mare de 1,5 È™i mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori È™i este interzisă la depășirea incidenÈ›ei de 3/1.000 de locuitori.

39. Se propune menÈ›inerea desfășurării activității restaurantelor È™i a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spaÈ›iului ÅŸi doar în intervalul orar 0600-2300, în judeÈ›ele/localitățile unde incidenÈ›a cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spaÈ›iului È™i doar în intervalul orar 06.00-23.00 dacă incidenÈ›a cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din judeÈ›/localitate este mai mare de 1,5 È™i mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori È™i doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități în judeÈ›ele/localitățile unde este depășită incidenÈ›a de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile.

40. Măsurile prevăzute la pct. 38 ÅŸi 39 se aplică ÅŸi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaÅ£iile publice care au un acoperiÅŸ, plafon sau tavan ÅŸi care sunt delimitate de cel puÅ£in 2 pereÅ£i, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.

41. În situaÈ›ia în care activitatea operatorilor economici prevăzuÈ›i la pct. 38 È™i 39 este restricÈ›ionată sau închisă, se permite prepararea hranei È™i comercializarea produselor alimentare È™i băuturilor alcoolice È™i nealcoolice care nu se consumă în spaÈ›iile respective.42. Operatorii economici prevăzuÈ›i la pct. 38 È™i 39 vor respecta obligaÈ›iile stabilite prin ordin al ministrului sănătății ÅŸi al ministrului economiei, antreprenoriatului ÅŸi turismului.

43. Prepararea, comercializarea È™i consumul produselor alimentare È™i băuturilor alcoolice È™i nealcoolice sunt permise în spaÈ›iile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepÅ£ia celor prevăzute la pct. 40, cu asigurarea unei distanÈ›e de minimum 2 m între mese È™i participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, È™i cu respectarea măsurilor de protecÈ›ie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, antreprenoriatului ÅŸi turismului È™i al preÈ™edintelui Autorității NaÈ›ionale Sanitare Veterinare È™i pentru SiguranÈ›a Alimentelor.

44. Se propune menÈ›inerea interdicÈ›iei de desfășurare a activității în baruri, cluburi È™i discoteci.

45. Se propune ca operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerÅ£/prestări de servicii în spaÅ£ii închise ÅŸi/sau deschise, publice ÅŸi/sau private, să îÅŸi organizeze ÅŸi să desfăşoare activitatea în intervalul orar 05.00-21.00.

46. Prin excepÅ£ie de la prevederile pct. 45, în intervalul orar 2100-0500, operatorii economici pot activa doar în relaÅ£ia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

47. Prin excepÅ£ie de la prevederile pct. 45, în intervalul orar 2100-0500, unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum È™i operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto È™i cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone, îÅŸi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecÅ£ie sanitară.

48. În interiorul centrelor comerciale în care îÈ™i desfășoară activitatea mai mulÈ›i operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum È™i a activității barurilor, cluburilor È™i discotecilor.

49. Se propune ca transportul aerian să se desfășoare în continuare cu respectarea măsurilor È™i restricÈ›iilor referitoare la igiena È™i dezinfecÈ›ia spaÈ›iilor comune, echipamentelor, mijloacelor de transport È™i aeronavelor, procedurile È™i protocoalele din interiorul aeroporturilor È™i aeronavelor, regulilor de conduită pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni È™i pentru pasageri, precum È™i privitor la informarea personalului È™i pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor È™i personalului ce activează în domeniul transportului aerian, în condiÈ›iile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor È™i infrastructurii, ministrului sănătății È™i al ministrului afacerilor interne.

50. Se propune ca transportul feroviar să se desfășoare în continuare cu respectarea măsurilor È™i restricÈ›iilor referitoare la igiena È™i dezinfecÈ›ia spaÈ›iilor comune din gări, halte, staÈ›ii sau puncte de oprire, a echipamentelor È™i garniturilor de tren, procedurile È™i protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, staÈ›iilor sau punctelor de oprire, dar È™i în interiorul vagoanelor È™i garniturilor de tren, gradul È™i modul de ocupare al materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul operatorilor È™i pentru pasageri, precum È™i privitor la informarea personalului È™i pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor È™i personalului ce activează în domeniul transportului feroviar, în condiÈ›iile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor È™i infrastructurii, ministrului sănătății È™i al ministrului afacerilor interne.

51. Se propune ca transportul rutier să se desfășoare în continuare cu respectarea măsurilor È™i restricÈ›iilor referitoare la igiena È™i dezinfecÈ›ia mijloacelor de transport persoane, procedurile È™i protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul È™i modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul operatorilor È™i pentru pasageri, precum È™i privitor la informarea personalului È™i pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor È™i personalului ce activează în domeniul transportului rutier, în condiÈ›iile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor È™i infrastructurii, ministrului sănătății È™i al ministrului afacerilor interne.

52. Se propune ca transportul naval să se desfășoare în continuare cu respectarea măsurilor È™i restricÈ›iilor referitoare la igiena È™i dezinfecÈ›ia navelor de transport persoane, procedurile È™i protocoalele din interiorul navelor de transport persoane, gradul È™i modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de conduită pentru personalul operatorilor È™i pentru pasageri, precum È™i privitor la informarea personalului È™i pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor È™i personalului ce activează în domeniul transportului naval, în condiÈ›iile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii È™i comunicaÈ›iilor, ministrului sănătății È™i al ministrului afacerilor interne.

53. Se propune ca transportul intern È™i internaÈ›ional de mărfuri È™i persoane să se desfășoare în continuare, în condiÈ›iile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor È™i infrastructurii, ministrului sănătății È™i al ministrului afacerilor interne.

54. Se menÈ›ine suspendarea activității operatorilor economici desfășurată în spaÈ›ii închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă È™i săli de jocuri.

55. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenÈ›iaÈ›i în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spaÈ›iului în judeÈ›ele/localitățile unde incidenÈ›a cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spaÈ›iului, dacă incidenÈ›a cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din judeÈ›/localitate este mai mare de 1,5 È™i mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori È™i este interzisă la depășirea incidenÈ›ei de 3/1.000 de locuitori.

56. Se propune menÈ›inerea obligaÈ›iei pentru instituÈ›iile È™i autoritățile publice, operatorii economici È™i profesioniÈ™tilor de a organiza activitatea, astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic È™i dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât È™i pentru vizitatori, în condiÈ›iile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății È™i al ministrului afacerilor interne.

57. Se menÈ›ine obligaÈ›ia ca activitatea la nivelul cabinetelor stomatologice È™i unităților sanitare non-COVID, să se desfășoare numai în condiÈ›iile stabilite prin ordinul ministrului sănătății.

58. Se menÈ›ine obligaÈ›ia operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcÈ›iuni de cazare, precum È™i activități de lucru în birouri cu spaÈ›ii comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului ÅŸi turismului È™i al ministrului sănătății, în baza căruia îÈ™i pot desfășura activitatea.

59. Operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligaÈ›ia să respecte orarul de lucru cu publicul È™i restricÈ›iile stabilite prin hotărâre a Comitetului NaÈ›ional pentru SituaÈ›ii de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnico-È™tiinÈ›ific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a comitetului judeÈ›ean/al municipiului BucureÈ™ti pentru situaÈ›ii de urgență. Măsurile se stabilesc pentru unitățile administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire comunitară intensă a virusului È™i/sau un număr în creÈ™tere al persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.

60. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.

61. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sănătății.

62. Se menÈ›ine obligaÈ›ia ca activitatea în creÈ™e È™i after-school-uri, să se desfășoare numai cu respectarea condiÈ›iilor stabilite prin ordin comun al ministrului educaÈ›iei, al ministrului muncii È™i protecÈ›iei sociale È™i al ministrului sănătății.

63. Se menÈ›ine permiterea în cadrul unităților/instituÈ›iilor de învățământ a activităților didactice È™i alte activități specifice precum È™i organizarea È™i desfășurarea examenelor pentru elevi/studenÈ›i, cadre didactice, în condiÈ›iile respectării măsurilor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului educaÈ›iei È™i al ministrului sănătății.

64. Se propune ca la apariÈ›ia a 3 cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive, în spaÈ›iile destinate cazării elevilor sau studenÈ›ilor să fie instituită măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru elevii/studenÈ›ii care nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locaÈ›ie se asigură, de către unitatea de învățământ responsabilă, cazarea în condiÈ›ii de carantină, precum È™i măsurile necesare pentru sprijinirea asigurării necesităților de bază.

65. Se propune menÈ›inerea suspendării activității târgurilor, bâlciurilor ÅŸi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerÅ£ului cu produse ÅŸi servicii de piaţă în unele zone publice.

66. În vederea limitării răspândirii infecÈ›iilor cu SARS-CoV-2, organizarea È™i desfășurarea activității pieÈ›elor agroalimentare, inclusiv a celor volante, se realizează în condiÈ›iile stabilite prin ordin comun al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice È™i AdministraÈ›iei, al Ministrului Sănătății È™i al preÈ™edintelui Autorității NaÈ›ionale Sanitar-Veterinară È™i pentru SiguranÈ›a Alimentelor.

67. În vederea limitării răspândirii infecÈ›iilor cu SARS-CoV-2, organizarea È™i desfășurarea activității operatorilor de transport pe cablu care deservesc pârtiile de schi, se realizează în condiÈ›iile stabilite prin ordin comun al Ministrului Sănătății È™i al Ministrului Economiei, Antreprenoriatului È™i Turismului.

68. Se propune menÈ›inerea obligaÈ›iei de organizare a programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru toÈ›i angajatorii la care specificul activității permite această desfășurare a muncii.

69. În vederea evitării aglomerării transportului public, în situaÅ£ia în care nu se poate desfăşura activitatea în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, se propune menÈ›inerea obligaÅ£iei de organizare a programului de lucru de către angajatorii din sistemul privat, autorităţile ÅŸi instituÅ£iile publice centrale ÅŸi locale, indiferent de modul de finanÅ£are ÅŸi subordonare, precum ÅŸi regiile autonome, societăţile naÅ£ionale, companiile naÅ£ionale ÅŸi societăţile la care capitalul social este deÅ£inut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariaÅ£i, astfel încât personalul să fie împărÅ£it în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puÅ£in o oră.

70. Constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în prezenta hotărâre se realizează în maxim 48 de ore de la atingerea acestora prin hotărâre a comitetului judeÅ£ean/al municipiului BucureÅŸti pentru situaÅ£ii de urgenţă pe baza analizelor prezentate de direcÈ›iile de sănătate publică judeÅ£ene, respectiv a municipiului BucureÅŸti, iar măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

71. DirecÈ›iile de sănătate publică judeÅ£ene, respectiv a municipiului BucureÅŸti, calculează zilnic, pentru fiecare localitate din zona de competență, incidenÈ›a cumulată a cazurilor pentru ultimele 14 zile È™i prezintă comitetului judeÅ£ean/al municipiului BucureÅŸti pentru situaÅ£ii de urgenţă, analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la data constatării atingerii limitelor stabilite în prezenta hotărâre.

72. Calculul zilnic prevăzut la pct. 70 se realizează prin raportare la cifra reprezentând suma persoanelor cu domiciliul sau reÅŸedinÅ£a în localitatea de referinţă, comunicată comitetului judeÅ£ean/al municipiului BucureÅŸti pentru situaÅ£ii de urgenţă de către DirecÅ£ia pentru EvidenÅ£a Persoanelor ÅŸi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile teritoriale judeÅ£ene, în prima zi lucrătoare a săptămânii, la ora 1600. Cifra comunicată de către DirecÅ£ia pentru EvidenÅ£a Persoanelor ÅŸi Administrarea Bazelor de Date prin structurile teritoriale judeÅ£ene este utilizată ca referinţă pentru întreaga perioadă de timp până la furnizarea unui nou set de date actualizate.

73. La stabilirea incidenÈ›ei la 1.000 de locuitori în ultimele 14 zile nu se iau în considerare focarele din centrele rezidenÈ›iale de îngrijire ÅŸi asistență a persoanelor vârstnice, centrele rezidenÈ›iale pentru copii ÅŸi adulÈ›i, cu ÅŸi fără dizabilități, precum ÅŸi pentru alte categorii vulnerabile, inclusiv căminele, internatele È™i din spitale.

rtv.net