News Mehedinti

ANUNT

Data: 31-5-2023

Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, cu sediul în str. M. Averescu, nr. 2, invită publicul interesat la consultarea documentaţiei de urbanism în fază PUZ pentru obiectivul: ,,ELABORARE PUZ ÎN VEDEREA PARCELĂRII ŞI CONSTRUIRII UNOR LOCUINŢE CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE, ÎN TARLA 2, PARCELA 15, MUNICIPIUL DROBETA TURNU+SEVERIN, JUDEŢUL MEHEDINŢI,,.

Consultarea documentaţiei va avea loc la sediul Primăriei municipiului Drobeta Turnu-Secverin, în data de 08.06.2023, ora 15.00, cam. 17, Serviciul Urbanism.

Documentaţia se poate studia la sediul Primăriei municipiului Drobeta Turnu-Severin şi WEBSITE INSTITUŢIEI-EMOL, pct.6-pct.6.8.