News Mehedinti

ANUNT- II Izvoru Birzii

Data: 11-4-2024

CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE

ELABORARE PUZ in vederea construirii lucarilor de „ HALA ATELIER TAMPLARIE P.V.C., ANEXE SI IMPREJMUIRE” COM. IZVORU BIRZII, intravilan Comuna Izvoru Birzii, JUD MEHEDINTI, N.C. 52285;
Initiator: GLAVAN GHEORGHE
Elaborator: S.C. ARHIDESIGN STUDIO S.R.L., mun. Dr. Tr. Severin, B-dul T. Vladimirescu, nr. 3, bl. B2, sc.1, ap. 14

Publicul este invitat sa transmita observatii asupra documentelor expuse/disponibile la sediul Primariei comunei Izvoru Birzii  - in perioada: 16.04.2024 – 24.04.2024, intre orele 08.00-14.00.
Raspunsul la observatiile transmise va fi afisat de Serviciul Urbanism la avizierul Primariei Comunei Izvoru Birzii

Dezbaterea publica privind propunerile de elaborare P.U.Z  va avea loc in data de 03.05.2024, ora 12.00  la sediul Primariei comunei  Izvoru Birzii .

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: DANCAU CRISU