News Mehedinti

Anunţ public

Data: 8-2-2024

SCHRETLEN DIANA-CONSUELA și SCHRETLEN YVES-JEAN-HENRI, titular al proiectului "Construire casă de vacanță D+P+1E, anexă P, sistematizare teren, piscină, apărare de mal, puț forat, bazin etanș vidanjabil, acces auto la DN 57 și împrejmuire", propus a fi amplasat în județul Mehedinți, intravilan comuna Eșelnița, str. Dunării, nr. F.N., nr. cadastral 53923,  anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mehedinţi în cadrul procedurilor de  evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  "Construire casă de vacanță D+P+1E, anexă P, sistematizare teren, piscină, apărare de mal, puț forat, bazin etanș vidanjabil, acces auto la DN 57 și împrejmuire", situat în intravilan comuna Eșelnița, str. Dunării, nr. F.N., nr. cadastral 53923, Judetul Mehedinți.


Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autorității Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți din mun.Drobeta Turnu Severin, str.Băile Romane, nr.3, în zilele de luni până vineri între orele 8,00-16,00 și la următoarea adresă de internet www.apmmh.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.