News Mehedinti

Anunţ public

Data: 27-5-2024

IORDACHE IULIA, domiciliata în Bucuresti, strada Bd. Gheorghe Sincai nr. 9A, bl. 3A, sc. 1, et. 1, ap. 2, Sector 4, anunța publicul interesat asupra depunerii la APM Mehedinti, a Amenajamentului fondului forestier proprietate privata a persoanelor fizice Calinescu Adriana, Calinescu Irena, Georger Frederic, David Sylvain, Georger Christine Marina și Iordache Iulia, judetul Mehedinti U.P. I Burileanu Dumitru, în vederea obtinerii Deciziei de incadrare.

Informații privind potențialul impact asupra mediuluial planului propus pot fi consultate la adresa de internet: https://apmmh.anpm.ro, în interval de 15 zile de la data aparitiei anuntului.

Sugestii/observatii pot fi depuse, în scris, la Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinti, din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Baile Romane, nr. 3, e-mail: office@apmmh.anpm.ro.