News Mehedinti

ANUNT PUBLIC NITULESCU

Data: 27-9-2023

NITULESCU EMIL cu domiciliul  in Comuna Corcova, Sat Puscasu   jud.MEHEDINTI , anunta elaborarea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal  “Elaborare P.U.Z in vederea parcelarii si construirii unor locuinte cu functiuni complementare”  situat in  mun. Drobeta Turnu Severin ,str. TARLA 2, PARCELA 10,  jud. Mehedinti  si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/probramului se poate realiza la Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti, str. Baile Romane, nr.3, zilnic intre orele 8.00-16.00.

Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM MH in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.