News Mehedinti

ANUNÈš PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Data: 13-4-2021

TERESCU SIDONIA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM MEHEDINÈšI în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Construire casă de vacanță P+1E, bazin etanÈ™ vidanjabil, piscine, foiÈ™or È™i împrejmuire,, propus a fi amplasat în comuna EÈ™elniÈ›a, judeÈ›ul MehedinÈ›i.

Proiectul deciziei de încadrare È™i motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul AgenÈ›iei pentru ProtecÈ›ia Mediului MehedinÈ›i din judeÈ›ul MehedinÈ›i, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 08.00 – 16.30 È™i vineri între orele 08.00 – 14.00, precum È™i la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaÈ›ii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunÈ›ului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecÈ›ia mediului.