News Mehedinti

AnunÈ› public privind decizia etapei de incadrare

Data: 19-5-2022

TUCAN CATALIN VALENTIN È™i soÈ›ia TUCAN IONELA-DANIELA, titulari ai proiectului sistematizare teren, construire casa de vacanÈ›a D+P+2E, foisor, put forat, bazin vidanjabil etans, apărare de mal, acostare ponton, imprejmuire È™i acces auto la DN 57, anunÈ›a publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de către AgenÈ›ia pentru ProtecÈ›ia Mediului Mehedinti, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat în comuna Eselnita, str. Dunarii, nr. F.N., zona MALA-OGASUL DRAGOMIR, judetul Mehedinti.

Proiectul deciziei de incadrare È™i motivele care o fundamneteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru ProtecÈ›ia Mediului Mehedinti din municipiul Drobeta Turnu Severin, strada Baile Romane, nr. 3, în zilele de luni pana joi, intre orele 08.00 – 14.00, vineri intre orele 08.00 – 12.00 precum È™i la următoarea adresa de internet: apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunÈ› pe pagina de internet a APM Mehedinti.