News Mehedinti

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Data: 14-10-2022

BAC IOAN-ALIN, titular al proiectuluiimprejmuire teren, suprainaltare aparare de mal existenta si aplasare ponton plutitor”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, propus a fi amplasat in judetul Mehedinti, comuna Eselnita, sat Eselnita, str.Dunarii, nr.948A.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti din municipiul Drobeta Turnu Severin, str.Baile Romane, nr.3, in zilele de luni pana joi intre orele 800-1630, vinerea intre orele 800-1400 si la urmatoarea adresa de internet: www.apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10(zece zile) de la data publicării anunÅ£ului pe pagina de internet a APM MehedinÅ£i.