News Mehedinti

AnunÈ› public privind decizia etapei de încadrare

Data: 7-11-2022

C.N.A.I.R. S.A. –D.R.D.P.CRAIOVA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Consolidare corp drum DN 57 km 53+700-km 53+900-km 59+415-km60+000” propus a fi amplasat în Comuna Svinita, jud. Mehedinti.           

Proiectul deciziei de încadrare È™i motivele care  fundamentează pot fi consultate la sediul AgenÈ›iei pentru ProtecÈ›ia Mediului MehedinÈ›i din judeÈ›ul MehedinÈ›i, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de luni - joi, între orele 8:00 - 16:30 È™i vineri, între orele 8:00 – 14:00, precum È™i la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaÈ›ii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunÈ›ului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecÈ›ia mediului.