News Mehedinti

AnunÅ£ public privind decizia etapei de încadrare

Data: 12-12-2022

ALBU LUMINIÅ¢A, titulara al proiectului construire casă D+P+1E, apărare mal, bazin vidanjabil, împrejmuire ÅŸi acces la DN 57, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre AgenÅ£ia pentru Protectia Mediului MehedinÅ£i, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat in intravilanul comunei Dubova, judetul MehedinÅ£i.   

Proiectul deciziei de încadrare ÅŸi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul  AgenÅ£iei pentru Protectia Mediului MehedinÅ£i din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, în zilele de luni pâna joi, intre orele 830 – 1600, vineri între orele 830 – 1400  precum ÅŸi la urmatoarea adresă de internet: apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunÅ£ pe pagina de internet a APM MehedinÅ£i.