News Mehedinti

AnunÈ› public privind decizia etapei de încadrare

Data: 19-12-2022

COSTEA MONICA È™i COSTEA EMIL,  titulari aI proiectului ”CONSTRUIRE CASÄ‚ DE VACANȚĂ D+P+1E, MICROSTAÈšIE DE EPURARE, PUÈš FORAT, APÄ‚RARE DE MAL, ACOSTARE PONTON, ÎMPREJMUIRE ȘI ACCES  PIETONAL DIN DN 57”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului de către AgenÈ›ia pentru ProtecÈ›ia Mediului MehedinÈ›i,  pentru proiectul   propus a fi realizat în judeÈ›ul MehedinÈ›i, comuna EÈ™elniÈ›a, str. Dunării, nr.1044, CF nr. 53603 UAT EÈ™elniÈ›a.

Proiectul deciziei de încadrare È™i motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul AgenÈ›iei pentru ProtecÈ›ia Mediului MehedinÈ›i din judeÈ›ul MehedinÈ›i, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de luni - joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00, precum È™i la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaÈ›ii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunÈ›ului pe pagina de internet a AgenÈ›iei pentru ProtecÈ›ia Mediului MehedinÈ›i.