News Mehedinti

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Data: 31-3-2023

             Comuna Stângăceaua anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Rețea de apă în localitatea Ceranganu, comuna Stângăceaua,, propus a fi amplasat în Comuna Stângăceaua, Județul Mehedinți.

             Proiectul deciziei de încadrare și motivele care fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți din județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 08.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.

             Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității pentru protecția mediului.