News Mehedinti

AnunÈ› public privind decizia etapei de încadrare

Data: 31-3-2023

             Comuna Stângăceaua anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către AgenÈ›ia pentru ProtecÈ›ia Mediului MehedinÈ›i în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,ReÈ›ea de apă în localitatea Ceranganu, comuna Stângăceaua,, propus a fi amplasat în Comuna Stângăceaua, JudeÈ›ul MehedinÈ›i.

             Proiectul deciziei de încadrare È™i motivele care fundamentează pot fi consultate la sediul AgenÈ›iei pentru ProtecÈ›ia Mediului MehedinÈ›i din judeÈ›ul MehedinÈ›i, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 08.00 – 16.30 È™i vineri între orele 08.00-14.00, precum È™i la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.

             Publicul interesat poate înainta comentarii/observaÈ›ii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunÈ›ului pe pagina de internet a autorității pentru protecÈ›ia mediului.