News Mehedinti

AnunÅ£ public privind decizia etapei de încadrare

Data: 31-3-2023

BALA MIHAI-ALEXANDRU ÅŸi fratele BALA TEODOR-ÅžTEFAN, titular al proiectului construire casa de vacantă D+P+1E, împrejmuire ÅŸi acces auto la DN 57, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat în comuna EÅŸelniÅ£a, str. Dunării, nr. cadastral 52781, judetul Mehedinti.

    Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Baile Romane, nr.3, in zilele de luni pana joi, intre orele 800 – 1400, vineri intre orele 800 – 1200 precum si la urmatoarea adresa de internet: apmmh.anpm.ro.

   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anuntului pe pagina de internet a APM Mehedinti.