News Mehedinti

Anunț public privind decizia etapei de incadrare

Data: 3-8-2023

PRIMARIA MUNICIPIULUI DROBETA TURNU SEVERIN, titular al proiectului Infiintare centru de colectare prin aport voluntar, anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de către Agenția pentru protecția Mediului Mehedinti, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat în comuna Izvoru Birzii, sat halanga, judetul Mehedinti.

Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecția Mediului Mehedinti din municipiul Drobeta Turnu Severin, strada Baile Romane, nr. 3, în zilele de luni pana joi intre orele 09.00 – 16.00, vinerea intre orele 09.00 – 14.00 și la următoarea adresa de internet: www.apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Mehedinti.