News Mehedinti

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Data: 1-9-2023

CNAIR –DRPD CRAIOVA, titular al proiectului ”Consolidare DN 67 Km 13+800-18+000,, , anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul,, Consolidare DN 67 Km 13+800-18+000,,   propus a fi realizat în intravilanul si extravilanul comunei Malovat, satele Colibasi, Lazu si extravilanul comunei Siseti, judetul Mehedinti.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți din județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de: luni - joi, între orele 8:00 - 16:30 și vineri, între orele 8:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.