News Mehedinti

ANUNÅ¢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Data: 13-10-2023

COMUNA STÂNGÄ‚CEAUA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,SISTEM DE ALIMENTARE CU APÄ‚ SAT TÂRSA, COMUNA STÂNGÄ‚CEAUA, JUDEÅ¢UL MEHEDINÅ¢I,, propus a fi realizat în judeÅ£ul MehedinÅ£i, comuna Stângăceaua, sat Târsa.

Proiectul deciziei de încadrare ÅŸi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul AgenÅ£iei pentru ProtecÅ£ia Mediului MehedinÅ£i din judeÅ£ul MehedinÅ£i, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, în zilele de luni-joi, între orele 08.00 – 16.30 ÅŸi vineri, între orele 08.00 – 14.00, precum ÅŸi la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaÅ£ii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunÅ£ului pe pagina de internet a AgenÅ£iei pentru ProtecÅ£ia Mediului MehedinÅ£i.