News Mehedinti

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Data: 30-10-2023

VULPIE DUMITRU COSTINEL și VULPIE DORINA ALINA titulari ai proiectului ”CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ D+P+2E, PUȚ FORAT, BAZIN ETANȘ VIDANJABIL, APĂRARE DE MAL, ACCES PIETONAL LA DN57,  ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE ȘI FOIȘOR”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului de către Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți,  pentru proiectul   propus a fi amplasat în propus a fi realizat în județul Mehedinți, comuna Eșelnița, str. Dunării, FN, zona Sohodol, N.C. 53604 U.A.T. Eșelnița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți din județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de luni - joi, între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți.