News Mehedinti

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Data: 25-4-2024

COMUNA BRANIȘTEA, titular al proiectului ”Modernizarea infrastructurii de acces agricolă în Comuna Braniștea, județul Mehedinți”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ”Modernizarea infrastructurii de acces agricolă în Comuna Braniștea, județul Mehedinți”, propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Braniștea.


Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți, str. Băile Romane nr. 3, Drobeta-Turnu Severin, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmmh.anpm.ro


Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.