News Mehedinti

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Data: 20-5-2024

COMUNA ISVERNA titular al proiectului ”Extindere alimentare cu apa in comuna Isverna”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si aprocedurii de evaluare adecvata  pentru proiectul ”Extindere alimentare cu apa in comuna Isverna” propus a fi realizat în județul Mehedinți, comuna Isverna, satele Isverna, Giurgiani, Turtaba, Busesti;

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți din județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de: luni - joi, între orele 8:00 - 16:30 și vineri, între orele 8:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.


Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.