News Mehedinti

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Data: 11-6-2024

COMUNA ISVERNA titular al proiectului ”Modernizare ulita satesca Cimitir si drum satesc Valea Seaca , comuna Isverna, judetul Mehedinti ,, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Modernizare ulita satesca Cimitir si drum satesc Valea Seaca, comuna Isverna,,” propus a fi realizat în județul Mehedinți, intravilan si extravilan   comuna Isverna , sat Selistea si Isverna;


Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți din județul Mehedinți, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de: luni - joi, între orele 8:00 - 16:30 și vineri, între orele 8:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.


Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.