News Mehedinti

 ANUNÅ¢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÃŽNCADRARE

ANUNÅ¢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Data: 26-2-2018

CERNEA FLOREA titular al proiectului SISTEMATIZARE VERTICALÄ‚, CONSOLIDARE MAL, ÎMPREJMUIRE, PONTON PLUTITOR, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către AgenÅ£ia pentru ProtecÅ£ia Mediului MehedinÅ£i, în cadul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat în intravilanul comunei Dubova, judeÅ£ul MehedinÅ£i.

Proiectul deciziei de încadrare ÅŸi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul AgenÅ£iei pentru ProtecÅ£ia Mediului MehedinÅ£i din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, în zilele de luni până joi, între orele 08.00 – 14.00, vineri între orele 08.00 – 12.00 precum ÅŸi la următoarea adresă de internet: apmmh.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaÅ£ii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunÅ£.