News Mehedinti

AnunÅ£ public privind decizia etapei de încadrare Nedelcu Puiu

Data: 10-4-2021

Nedelcu Puiu titular al proiectului Construire locuinta  D+P+1E, imprejmuire, bazin vidanjabil etans si access auto la DN 57, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Mehedinti, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul “Construire locuinta  D+P+1E, imprejmuire, bazin vidanjabil etans si access auto la DN57”, propus a fi amplasat în com. Dubova , intravilan pct. Plavisevita la Codicea, CF 50589 jud. MH

1. Proiectul deciziei de încadrare ÅŸi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecÅ£ia mediului Mehedinti din Str. Baile Romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, cod postal 220234, în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-15.00, precum ÅŸi la următoarea adresă de internet http://apmmh.anpm.ro/ 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaÅ£ii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunÅ£ului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecÅ£ia mediului.