News Mehedinti

AnunÈ› public privind decizia etapei de încadrare Titular

Data: 7-11-2022

SC FISCHERMAN SRL, titular al proiectului ,,Construire casa de vacanta D+P+2E, aparare de mal si imprejmuire“ propus a fi amplasat în intravilanul comunei Eselnita, str. Dunarii, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către AgenÈ›ia pentru ProtecÈ›ia Mediului MehedinÈ›i, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Construire casa de vacanta D+P+2E, aparare de mal si imprejmuire,,.

Proiectul deciziei de încadrare È™i motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul AgenÈ›iei pentru ProtecÈ›ia Mediului MehedinÈ›i din judeÈ›ul MehedinÈ›i, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de: luni - joi, între orele 8:00 - 16:30 È™i vineri, între orele 8:00 – 14:00, precum È™i la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.