News Mehedinti

AnunÈ› public privind decizia etapei de încadrare Titular BUSU COSMIN

Data: 1-8-2022

BUSU COSMIN, titular al proiectului ,,Construire bazin pentru inmagazinarea apei  “propus a fi amplasat în intravilanul sat Traian, oras Vanju Mare, judetul Mehedinti  ,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către AgenÈ›ia pentru ProtecÈ›ia Mediului MehedinÈ›i, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  ,,Construire bazin pentru inmagazinarea apei“.


Proiectul deciziei de încadrare È™i motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul AgenÈ›iei pentru ProtecÈ›ia Mediului MehedinÈ›i din judeÈ›ul MehedinÈ›i, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de: luni - joi, între orele 8:00 - 16:30 È™i vineri, între orele 8:00 – 14:00, precum È™i la următoarea adresă de internet: http://apmmh.anpm.ro.