News Mehedinti

ANUNT PUBLIC privind decizia etapei de incadrare TITULAR: NITU CORNELIA

Data: 25-11-2021

NITU CORNELIA anunÈ›a publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Construire imobil cu destinaÈ›ia de camere de inchiriat-locuinte colective S+P+6E+E7, E8 retrase È™i imprejmuire,, propus a fi amplasat în comuna Dubova, judetul Mehedinti.

Proiectul deciziei de incadrare È™i motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru ProtecÈ›ia Mediului Mehedinti din municipiul Drobeta Turnu Severin, strada Baile Romane, nr. 3, în zilele deluni pana joi intre orele08.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00 – 14.00 È™i la următoarea adresa de internet: www.apmmh.anpm.ro.

Comentarile/observatiile/Propunerile publicului interesat se pot inainta (în termen de zece zile de la data afisarii prezentului anunÈ›).