News Mehedinti

AnunÅ£ public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului)

Data: 9-4-2021

SC INVOKER TRANS IT, titular al proiectului ,,DEZVOLTAREA INFRASTRUCTII DE COMUNICATII IN BANDA LARGA DE MARE VITEZA UAT GOGOȘU,JUD.MEHEDINÈšI  - ȘI RACORDAREA LA RETEAUA DE ENERGIE ELECTERICA EXISTENTA PRINTR-UN BRANSAMENT NOU,, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia Nationala de Protectie a Mediului Mehedinti, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul  ,, DEZVOLTAREA INFRASTRUCTII DE COMUNICATII IN BANDA LARGA DE MARE VITEZA UAT GOGOȘU,JUD.MEHEDINÈšI  - ȘI RACORDAREA LA RETEAUA DE ENERGIE ELECTERICA EXISTENTA PRINTR-UN BRANSAMENT NOU,,  propus a fi amplasat în UAT GogoÈ™u, localitatiile Burila Mică, GogoÈ™u, Balta Verde.

    1. Proiectul deciziei de încadrare ÅŸi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecÅ£ia mediului Mehedinti. din Str. Băile romane, nr. 3, Drobeta Turnu Severin, cod postal 220234 (adresa), în zilele de L-V, între orele 8:00 – 14;00 precum ÅŸi la următoarea adresă de internet http;//apmmh.ro/      Publicul interesat poate înainta comentarii/observaÅ£ii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunÅ£ului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecÅ£ia mediului.