News Mehedinti

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Data: 19-2-2021

DURAC A GABRIEL PFA,  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ Transformare pod agropensiune in spatii cazare, construire piscina, propus a fi amplasat în judeÈ›ul MehedinÈ›i , intravilanul comunei Corcova, sat Corcova. 

InformaÅ£iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul AgenÅ£iei pentru ProtecÅ£ia Mediului MehedinÅ£i , Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-14.00 . 

   ObservaÅ£iile publicului se primesc zilnic la sediul AgenÅ£iei pentru ProtecÅ£ia Mediului MehedinÅ£i.