News Mehedinti

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Data: 6-9-2023

ABAGIU EMIL I.I., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „construire hala productie peleti”, propus a fi amplasat în judeÅ£ul MehedinÅ£i, com.Simian, sat Cerneti, nr.carte funciara 51824, nr. cadastral 51824.

InformaÅ£iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul AgenÅ£iei pentru ProtecÅ£ia Mediului MehedinÅ£i, municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.30, vineri  între orele 08.00-14.00 si la sediul primariei municipiului Dr.Tr.Severin, judetul Mehedinti, în zilele de luni-vineri,  între orele 08.00-16.30.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi.