News Mehedinti

AnunÈ› public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu – C.N.A.I.R – DRDP CRAIOVA

Data: 23-8-2023

C.N.A.I.R – DRDP anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Consolidare DN 67 km 13+800-18+000” propus a fi amplasat în intravilanul È™i extravilanul comunei Malovăț, satele ColibaÈ™i, Iazu È™i extravilanul comunei ȘiÈ™eÈ™ti, JudeÈ›ul MehedinÈ›i;
    InformaÈ›iile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecÈ›ia mediului APM MehedinÈ›i, în zilele de luni până joi între orele 800-1600 È™i vineri între orele 800-1400.
    ObservaÈ›iile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecÈ›ia mediului APM MehedinÈ›i.