News Mehedinti

INFORMARE SOLICITARE AVIZ DE GOSPODÄ‚RIRE A APELOR

Data: 25-1-2023

Aceastainformareesteefectuatăde:COMPANIANAÅ¢IONALÄ‚DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.-DIRECÅ¢IA REGIONALÄ‚ DE DRUMURI ÅžI PODURI CRAIOVA, cu sediul in Mun. Craiova, JudeÈ›ul Dolj, Calea Severinului Nr. 17, tel: 0251408711, ce intenÅ£ionează să solicite de laAdministraÅ£ia Bazinală de ApăJiu,aviz de gospodărire a apelorpentru desfăşurarea activităţii dereactualizare a documentatiei tehnica, intocmire PTH inclusiv DTAC, DEE si asistenta tehnica pentru obiectivul „Modernizare DN 56 C km 0+00060+375” localizat in intravilanul si extravilanul comunelor Salcia, Vrata, Garla Mare, Pristol, Gruia, Gogosu, Devesel, judet Mehedinti.

Avand in vedere natura activitatilor desfasurate, respectiv prestarea serviciilor de proiectare nu vor rezulta ape uzate de tip menajer sau tehnologic.
Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.