News Mehedinti

Pierdut

Data: 13-2-2024

Pierdut legitimație de serviciu pe numele de Dagmar Munteanu (inspector vamal), eliberată de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, Direcția Regională Vamală Craiova, Biroul Vamal de Frontieră Mehedinți, având SERIA ROCR9000 NR. 232356. O declar nulă.