News Mehedinti

EVALUARE NATIONALA 2015 ŞI BACALAUREAT 2015: Ce trebuie să ştie elevii care se întorc luni la şcoală

EVALUARE NATIONALA 2015 ÅžI BACALAUREAT 2015: Ce trebuie să ÅŸtie elevii care se întorc luni la ÅŸcoală

Data: 20-4-2015

Elevii se întotc luni la ÅŸcoală, pregătirea pentru exameen fiind pe ultima sută de oră. RomaniaTV.net vă prezintă un ghid pentru elevi, copii ÅŸi părinÅ£i.

Elevii se întorc la ÅŸcoală luni, după vacanÅ£a de primăvară din acest an ÅŸcolar, care se va încheia în 19 iunie, în mai vor fi evaluări la clasele a II-a, a IV-a ÅŸi a VI-a, Evaluarea NaÅ£ională pentru elevii clasei a VIII-a este programată în 22-24 iunie, iar Bacalaureatul, în 8 iunie-3 iulie, conform structurii anului ÅŸcolar 2014-2015.

În perioada 11-19 aprilie, elevii au avut vacanţă de primăvară, iar de luni 20 aprilie revin la ÅŸcoală. După o lună de cursuri vor avea loc evaluările la finalul claselor a II-a, a IV-a ÅŸi a VI-a, programate în perioada 18 mai - 3 iunie. Elevii clasei a II-a vor avea în 18 mai proba scrisă la Limba română, în 19 mai - proba de citire la Limba română ÅŸi de scriere ÅŸi citire la Limba română pentru minorităţile naÅ£ionale, pe 20 mai - la Matematică, pe 21 mai - scris Limba maternă, iar pe 22 mai - citit Limba maternă. La sfârÅŸitul clasei a IV-a, evaluarea este programată astfel: 26 mai - Limba română, 27 mai - Matematică, 28 mai - Limba maternă. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a începe pe 2 iunie cu proba de Limbă ÅŸi comunicare ÅŸi se încheie pe 3 iunie cu proba de Matematică ÅŸi ÅžtiinÅ£e ale naturii. Evaluările la clasele a II-a, a IV-a ÅŸi a VI-a au fost introduse din anul ÅŸcolar 2013-2014. Tot în luna mai, elevii din clasele V-XII vor da tezele din semestrul al doilea, care ar trebui să se încheie până în 22 mai.

Profesorilor asistenÈ›i la examen le este interzisa intrarea in sălile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori comunicare, precum si cu ziare, reviste sau cârti. Nu vor fi nominalizate in comisiile pentru evaluarea naÈ›ionala persoane care, in sesiunile anterioare ale examenelor naÈ›ionale, nu si-au îndeplinit corespunzător atribuÈ›iile, care au săvârÈ™it abateri, respectiv au fost sancÈ›ionate.

In școlile in care, in sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave in organizarea si desfășurarea evaluării naționale, comisiile județene de organizare a evaluării naționale pot decide nominalizarea in comisii a unor profesori de la alte scoli. De asemenea, comisiile județene de organizare a evaluării naționale pot decide si sa suspende organizarea examenelor in școlile in care, in sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave.

Si la Evaluarea NaÈ›ionala 2015, examenele vor fi supravegheate video. Similar procedurilor de la Bacalaureat, si aici comisiile din scoli si comisiile judeÈ›ene de organizare a Evaluării NaÈ›ionale trebuie sa verifice, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. „In cazul in care, la verificarea prin sondaj, se constata nereguli, fraude sau tentative de frauda ori in cazul in care exista sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de frauda, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din scoală respectiva”, se arata in ordinul de ministru.

Daca in urma verificării înregistrărilor se constata nereguli, comisia din scoală trebuie sa ia masurile care se impun, care pot merge pana la „acordarea notei 1 (unu) pentru frauda sau tentativa de frauda”.

CandidaÈ›ii la Evaluarea NaÈ›ionala nu au voie sa intre in sălile de examen cu „ghiozdane, rucsacuri, sacose, poÈ™ete si altele asemenea, candidaÈ›ii având obligaÈ›ia de a lasă obiectele menÈ›ionate in sala de depozitare a obiectelor personale stabilita de comisia din unitatea de învățământ in acest scop”. Elevii ce refuza depozitarea acestor obiecte nu vor fi primiÈ›i in examen.

Li se interzice candidaÈ›ilor la Evaluarea NaÈ›ionala sa aibă, in sălile de examen, asupra lor, „in obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, in penare si altele asemenea sau in băncile in care sunt aÈ™ezaÈ›i in sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cârti, dicÈ›ionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiÈ›e, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaÈ›i etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor”.

AbsolvenÈ›ii de clasa a VIII-a nu au voie sa intre in examen nici cu telefoane mobile, caÈ™ti audio sau cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare ce „permite conectarea la internet/la reÈ›ele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare intre candidaÈ›i sau cu exteriorul”.

In timpul examenului, elevii nu au voie sa vorbească intre ei, sa copieze, sa transmită foi sau materiale care permit copiatul sau sa schimbe intre ei foi din lucrare, ciorne, notițe.

Elevii care nu respecta regulile de mai sus vor fi eliminați din examen, indiferent daca materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent daca au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane si indiferent daca ei au primit sau au transmis materialele interzise.

Absolvenții eliminați de la o proba pentru frauda sau tentativa de frauda primesc nota 1 pe lucrarea scrisa respectiva.

Elevii majori si părinÈ›ii elevilor minori pot cere comisiei de examen sa vadă lucrarea proprie numai după afiÈ™area rezultatelor finale după contestaÈ›ii. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie sa fie însoÈ›it obligatoriu de un părinte/reprezentant legal, se arata in ordin. Acesta prevede ca solicitarea de vizualizare a lucrării de examen nu poate conduce la reevaluarea si/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

Fata de ordinul de anul trecut, cel de acum prevede ca, „in vederea pregătirii Evaluării NaÈ›ionale pentru absolvenÈ›ii clasei a VIII-a, comisiile judeÈ›ene/ comisia municipiului BucureÈ™ti creează baza de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial si la nivel judeÈ›ean, care cuprinde datele personale ale elevilor din clasa a VIII-a, conform solicitărilor Comisiei NaÈ›ionale de Organizare a Evaluării NaÈ›ionale”.

De asemenea, „Comisiile judeÈ›ene/ comisia municipiului BucureÈ™ti de organizare a Evaluării NaÈ›ionale pentru absolvenÈ›ii clasei a VIII-a asigura confecÈ›ionarea stampilelor-tip pentru Evaluarea NaÈ›ionala”.

Comisiile judeÈ›ene de organizare a examenului stabilesc componenta comisiilor pentru Evaluarea NaÈ›ionala cu 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, potrivit ordinului de ministru. Acesta prevede ca profesorii nominalizaÈ›i ca evaluatori sunt selectaÈ›i „cu precădere din rândul cadrelor didactice abilitate in domeniul evaluării, prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul EducaÈ›iei NaÈ›ionale”.

Calendar Evaluarea Naționala 2015

13 iunie 2015                   Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
15-17 iunie 2015              Înscrierea la Evaluarea NaÈ›ionala
22 iunie 2015                   Limba si literatura romana – proba scrisa
23 iunie 2015                   Limba si literatura materna – proba scrisa
24 iunie 2015                   Matematica – proba scrisa
26 iunie 2015                   AfiÈ™area rezultatelor (pana la ora 16)
26 iunie 2015                   Depunerea contestaÈ›iilor (orele 16 – 20)
27 – 29 iunie 2015            Rezolvarea contestaÈ›iilor
30 iunie 2015                   AfiÈ™area rezultatelor finale după contestaÈ›ii

Rezultatele de la simulări vor fi analizate la nivelul fiecărei scoli prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum si la nivelul consiliului profesoral, potrivit Ministerului.

Începe in 8 iunie 2015, cu examenul oral la limba romana, potrivit calendarului de bacalaureat 2015. Ministerul EducaÅ£iei a publicat in Monitorul Oficial ordinul privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2015.

BACALAUREAT 2015: AbsolvenÅ£ii de liceu se vor putea înscrie la prima sesiune a examenului de bacalaureat între 25-29 mai 2015 ÅŸi vor încheia cursurile în 29 mai.

Evaluarea competenÅ£elor lingvistice de comunicare orală în limba română se va face între 8-10 iunie, iar absolvenÅ£ii de liceu aparÅ£inând minorităţilor naÅ£ionale vor susÅ£ine proba de evaluare a competenÅ£elor lingvistice de comunicare orală în limba maternă între 10-12 iunie.

Evaluarea competenÅ£elor digitale va avea loc între 15-19 iunie, iar proba de evaluare a competenÅ£elor lingvistice într-o limbă de circulaÅ£ie internaÅ£ională între 22-26 iunie.

BACALAUREAT 2015: Prima probă scrisă, cea la limba ÅŸi literatura română, va fi susÅ£inută în 29 iunie, proba la limba ÅŸi literatura maternă în 30 iunie, proba obligatorie a profilului 1 iulie, proba la alegere a profilului ÅŸi specializării în 3 iulie.

Rezultatele vor fi afiÅŸate în 6 iulie până la ora 12,00 ÅŸi tot în aceeaÅŸi zi se vor putea depune contestaÅ£iile până la ora 16,00. Rezolvarea contestaÅ£iilor se va face între 7-9 iulie.

Rezultatele finale, după contestaÅ£ii, vor fi afiÅŸate în 10 iulie.

BACALAUREAT 2015: Sesiunea august-septembrie 2015

La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice

Modelele de subiecte de la BACALAUREAT 2015, la limba română, nu vor crea probleme liceenilor, pentru că, spun profesorii, acestea sunt de dificultate medie. RTV.net