News Mehedinti

Ministerul Sănătății propune înfiinţarea a opt autorităţi de sănătate publică, prin reorganizarea DSP-urilor

Ministerul Sănătății propune înfiinÅ£area a opt autorităţi de sănătate publică, prin reorganizarea DSP-urilor

Data: 4-11-2013

MS propune înfiinÅ£area a opt autorităţi teritoriale de sănătate publică, în BucureÅŸti ÅŸi în judeÅ£ele IaÅŸi, Cluj, MureÅŸ, TimiÅŸ, Dolj, Prahova ÅŸi ConstanÅ£a, prin reorganizarea direcÅ£iilor de sănătate publică ÅŸi transferul activităţilor către administraÅ£ia locală, conform unui proiect de HG.

Măsurile, propuse printr-un proiect de HG pus în dezbatere publică, vizează înfiinÅ£area, organizarea ÅŸi funcÅ£ionarea autorităţilor teritoriale de sănătate publică (ATSP), ca servicii deconcentrate ale Ministerul Sănătăţii (MS), cu personalitate juridică, prin reorganizarea direcÅ£iilor de sănătate publică judeÅ£ene ÅŸi a municipiului BucureÅŸti ÅŸi transferul activităţilor către consiliile judeÅ£ene ÅŸi Consiliul General al Municipiului BucureÅŸti.

În subordinea ATSP ar urma să funcÅ£ioneze 42 de oficii judeÅ£ene de sănătate publică (OSP) ÅŸi cel al municipiului BucureÅŸti, unităţi fără personalitate juridică. Potrivit proiectului de act normativ, ar urma să fie înfiinÅ£ate opt ATSP-uri, care să funcÅ£ioneze în IaÅŸi (având în structură oficiile judeÅ£ene de sănătate publică IaÅŸi, BotoÅŸani, Suceava, NeamÅ£, Bacău, ÅŸi Vaslui), Cluj (cu oficiile judeÅ£ene de sănătate publică Cluj, Bihor, Satu-Mare, MaramureÅŸ, BistriÅ£a-Năsăud ÅŸi Sălaj), MureÅŸ (cu oficiile MureÅŸ, Sibiu, Alba, BraÅŸov, Hraghita ÅŸi Covasna), TimiÅŸ (cu oficiile TimiÅŸ, Arad, Hunedoara ÅŸi CaraÅŸ-Severin), Dolj (cu oficiile Dolj, MehedinÅ£i, Gorj, Olt ÅŸi Vâlcea), Prahova (cu oficiile Prahova, ArgeÅŸ, DâmboviÅ£a, Teleorman, Giurgiu, IalomiÅ£a ÅŸi CălăraÅŸi), ConstanÅ£a (cu oficiile ConstanÅ£a, GalaÅ£i, Vrancea, Buzău, Brăila ÅŸi Tulcea) ÅŸi BucureÅŸti (care va avea în structură oficiile judeÅ£ene BucureÅŸti ÅŸi Ilfov).
"ATSP ÅŸi OSP se organizează ÅŸi funcÅ£ionează în sediile ÅŸi locaÅ£iile în care funcÅ£ionează în prezent direcÅ£iile de sănătate publică judeÅ£ene ÅŸi a municipiului BucureÅŸti. Domeniile de activitate ale ATSP sunt: sănătatea publică, inspecÅ£ia sanitară de stat, laborator de investigaÅ£ii ÅŸi radiaÅ£ii. ATSP sunt finanÅ£ate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii. ATSP pot primi sume ÅŸi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru finanÅ£area acÅ£iunilor ÅŸi activităţilor, conform legii", se arată în proiect.

Din fondurile aprobate, ATSP-urile vor finanţa activitatea proprie, precum şi pe cea a oficiilor. Principalele domenii de activitate ale Autorităţilor Teritoriale de Sănătate Publică sunt sănătatea publică şi inspecţia sanitară de stat.
Rolul acestor autorităţi va fi să pună în aplicare politica de sănătate publică pe plan local, să identifice problemele locale prioritare de sănătate publică, să elaboreze ÅŸi să implementeze acÅ£iuni locale de sănătate publică, se precizează în proiect.

Potrivit documentului citat, ATSP au, în principal, următoarele atribuÅ£ii: coordonează ÅŸi monitorizează respectarea ÅŸi aplicarea unitară a reglementărilor din domeniul său de activitate, asigură activitatea de control ÅŸi inspecÅ£ie sanitară pentru verificarea aplicării reglementărilor din domeniul sănătăţii în unităţile aflate în aria administrativ - teritorială de autoritate, asigură depistarea factorilor de risc la adresa sănătăţii publice, evaluarea ÅŸi analiza riscurilor reprezentate de acestea pentru sănătate, instituirea ÅŸi/sau impunerea măsurilor de eliminare sau, după caz, de diminuare a riscurilor ÅŸi asigură coordonarea tehnică ÅŸi metodologică a reÅ£elei de sănătate publică de prevenire a îmbolnăvirilor, supraveghere ÅŸi controlul bolilor transmisibile ÅŸi netransmisibile, sănătatea în relaÅ£ie cu mediu, sănătate ocupaÅ£ională, promovarea sÇŽnÇŽtÇŽÅ£ii.

Proiectul de act normativ mai prevede că se transferă de la direcÅ£iile de sănătate publică judeÅ£ene ÅŸi cea a municipiului BucureÅŸti, către administraÅ£ia publică locală, mai multe activităţi, printre care: coordonarea unităţilor sanitare aflate în reÅ£eaua autorităţilor administraÅ£iei publice locale, evaluarea modului de asigurare a asistenÅ£ei medicale curative ÅŸi profilactice, monitorizarea aplicării normelor de funcÅ£ionare a unităţilor medicale, indiferent de forma de organizare, ÅŸi urmărirea aplicării criteriilor referitoare la calitatea serviciilor medicale.

De asemenea, ATSP trebuie să organizeze ÅŸi să coordoneze asistenÅ£a medicală în caz de calamităţi, catastrofe ÅŸi situaÅ£ii deosebite. Astfel, instituÅ£iile ÅŸi unităţile sanitare care asigură asistenÅ£a de sănătate publică, în cazul apariÅ£iei unui focar de boală transmisibilă, precum ÅŸi în situaÅ£ia iminenÅ£ei izbucnirii unei epidemii, au obligaÅ£ia să dispună măsuri specifice.

Structura ATSP cuprinde servicii, birouri ÅŸi compartimente funcÅ£ionale, în funcÅ£ie de numărul de posturi.
Conducerea ATSP este asigurată de un director executiv, funcţionar public de conducere, care este ajutat de un comitet director compus din directorul executiv, şef departement sănătate publică, inspectorul şef teritorial, şeful serviciului economic şi coordonatorul centrului operativ de urgenţă. Conform proiectului, conducerea oficiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti este asigurată de un şef serviciu.

Inspectorii sanitari de stat din cadrul ATSP sunt împuterniciÅ£i pentru activitatea de inspecÅ£ie sanitară de stat de către ministrul Sănătăţii, la propunerea inspectorilor ÅŸefi teritoriali ÅŸi cu avizul conducerii structurii de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii.

Numărul maxim de posturi ale ATSP ÅŸi OSP este de 2.880 posturi, iar repartizarea se face prin ordin al ministrului Sănătăţii, Å£inând cont de demografie, suprafaÅ£a judeÅ£ului, numărul de unităţi sanitare ÅŸi importanÅ£a din punct de vedere al staÅ£iunilor turistice, punctelor de frontieră ÅŸi al numărului de instituÅ£ii de învăţământ superior.
Salarizarea personalului ATSP se face potrivit prevederilor legale aplicabile funcÅ£ionarilor publici ÅŸi personalului contractual din cadrul administraÅ£iei publice centrale, se mai menÅ£ionează în proiect. În proiect se precizează ÅŸi că ATSP dispun, pentru activităţile specifice de inspecÅ£ie sanitară, de autoturisme, cu un consum lunar de carburanÅ£i de 300 litri/lună/autovehicul.

Patrimoniul direcÅ£iilor de sănătate publică judeÅ£ene ÅŸi a municipiului BucureÅŸti, stabilit pe baza bilanÅ£ului contabil de închidere la data predării-preluării, însoÅ£it de balanÅ£a de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaÅ£ia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuÅ£ie întocmite pe fiecare sursă de finanÅ£are ÅŸi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preiau de către ATSP prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii de guvern.

De asemenea, în 45 de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ, ATSP vor prelua, pe bază de protocol de predare-preluare, patrimoniul DirecÅ£iilor de Sănătate Publică JudeÅ£ene arondate. Proiectul de HG este în dezbatere publică până la 1 decembrie. La începutul lunii septembrie, Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a declarat, referitor la reorganizarea DSP-urilor, că este nevoie de un sistem mai flexibil ÅŸi de descentralizare într-un sistem care funcÅ£ionează de 70 de ani, cu structuri "comuniste'.

"Este nevoie să transferăm multe activităţi de la Ministerul Sănătăţii, pentru că sunt specifice autorităţilor locale. Este un sistem comunist, de 70 de ani, cred că totuÅŸi ne-am cam săturat să rămânem cu structurile comuniste. HaideÅ£i totuÅŸi să ne ducem către structuri mai moderne, mai flexibile, mai normale, mai apropiate de comunitate. De unde să ÅŸtiu eu, de la BucureÅŸti, cum se face autorizarea unui restaurant? De ce să o fac eu? Să o facă CJ, pentru că ÅŸtie ce se întâmplă în judeÅ£", a spus Nicolăescu.

În martie, tot Nicolăescu anunÅ£a că direcÅ£iile de sănătate publică judeÅ£ene ÅŸi casele de asigurări de sănătate publică judeÅ£ene vor fi desfiinÅ£ate, măsura urmând să aducă economii la buget. Realitatea.net