News Mehedinti

Peste 3200 de S.R.L.-D.-uri îşi pierd calitatea de microîntreprindere debutantă

Peste 3200 de S.R.L.-D.-uri îÅŸi pierd calitatea de microîntreprindere debutantă

Data: 17-12-2014

La data de 31 decembrie 2014, 3224 de societăţi îÅŸi pierd calitatea de microîntreprindere aparÅ£inând întreprinzătorului debutant, ca urmare a împlinirii termenului de 3 ani de la data înfiinţării acestora. Astfel, reprezentanÅ£ii acestor societăţi trebuie să facă demersurile necesare pentru schimbarea sintagmei S.R.L.-D. în S.R.L. sau să opteze pentru altă formă juridică.

Potrivit articolului 6, aliniatul (1), lit. a, din OrdonanÈ›a de urgență nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării ÅŸi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanÅ£i în afaceri, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, calitatea de microîntreprindere aparÅ£inând întreprinzătorului debutant se pierde, prin efectul legii, “la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la data înregistrării”. Astfel, conform aceluiaÅŸi articol, aliniatul (2), „în termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la pierderea calităţii de microîntreprindere aparÅ£inând întreprinzătorului debutant, societatea respectivă are obligaÅ£ia să procedeze la schimbarea denumirii potrivit prevederilor art. 36 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările ÅŸi completările ulterioare”. Prin urmare, reprezentantul societăţii se va prezenta la oficiul registrului comerÈ›ului de pe lângă tribunalul unde ÅŸi-a declarat sediul social, în termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la data la care se împlinesc 3 ani de la înmatricularea societății, în vederea schimbării denumirii. Pentru mai multe informaÅ£ii privind documentele necesare acestei modificări, accesaÅ£i www.onrc.ro secÅ£iunea menÅ£iuni/persoane juridice/modificarea denumirii.  Lista societăţilor care îÅŸi pierd calitatea de microîntreprindere S.R.L.-D. la 31 decembrie 2014 este disponibilă aici: http://www.onrc.ro/index.php/ro/microintreprindere-debutanta.