News Mehedinti

Consiliul Judeţean Mehedinţi alocă bani Spitalului de Urgenţă Drobeta Turnu Severin pentru a acoperi cheltuielile generate epidema cu Coronavirus!

Consiliul Judeţean Mehedinţi alocă bani Spitalului de Urgenţă Drobeta Turnu Severin pentru a acoperi cheltuielile generate de epidemia cu Coronavirus!

Data: 1-4-2020

În cadrul È™edinÈ›ei ordinare a lunii martie, desfășurată ieri în sistem videoconferință, consilierii judeÈ›eni au adoptat un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al judeÈ›ului în vederea alocării sumei de 538.000 lei Spitalului JudeÈ›ean de Urgență din Drobeta Turnu Severin, pentru achitarea lucrărilor care se efectuează la SecÈ›ia de Boli InfecÈ›ioase. Aici vor fi trataÅ£i pacienÈ›ii confirmaÈ›i cu virusul SARS-CoV-2.

Lucrările la SecÅ£ia de Boli InfecÅ£ioase s-au desfășurat în regim de urgență, iar în aceste zile cele cinci saloane amenajate aici vor fi pregătite să primească pacienÅ£ii infectaÅ£i cu Coronavirus. Până acum, pacienÈ›ii confirmaÈ›i erau trimiÈ™i la Spitalul de Boli InfecÈ›ioase din Craiova, dar cu cât numărul bolnavilor va creÈ™te, cu atât acest lucru nu va mai fi posibil.

În paralel Consiliul JudeÈ›ean derulează un proiect finanÈ›at cu fonduri europene pentru reabilitarea È™i modernizarea SecÈ›iei de Boli InfecÈ›ioase, dar starea de urgență generată de răspândirea noului virus a cerut urgentarea lucrărilor de amenajare.

Pe de altă parte, în È™edinÈ›a de ieri, a fost prinsă în buget, suma de 630.000 lei primită de la Ministerul Sănătății pentru achiziÈ›ia unui nou dispozitiv Real Time PCR pentru testatea suspecÈ›ilor.

,,Din fondurile Consiliului JudeÈ›ean MehedinÈ›i, Spitalul a comandat deja un aparat de tip Real Time PCR È™i 2500 de teste È™i am primit asigurări din partea furnizorului că îl vom primi în perioada imediat următoare,, a explicat preÅŸedintele Consiliului JudeÅ£ean MehedinÅ£i, Aladin Georgescu.