News Mehedinti

IATA CE RESTRICÈšII AU FOST IMPUSE, DE ASTAZI, LA NIVELUL MUNICIPIULUI DROBETA TURNU SEVERIN

Data: 5-10-2021

În conformitate cu Hotărârea Comitetului JudeÈ›ean pentru SituaÈ›ii de Urgență MehedinÈ›i, convocat luni 04.10.2021, luând în considerare incidenÈ›a cumulată a cazurilor COVID-19 mai mare de 6 la 1000 de locuitori în municipiul Drobeta-Turnu Severin, începând cu data de 05.10.2021, pentru o perioadă de 14 zile, se dispun noi măsuri pentru limitarea răspândirii  virusului SARS CoV-2.

Astfel, începând cu data de 05.10.2021, se vor pune în aplicare următoarele măsuri:

Se interzice circulaÅ£ia persoanelor în afara locuinÅ£ei/gospodăriei în intervalul orar 20.00-5.00, cu următoarele excepÅ£ii:
a)    deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie ÅŸi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale ÅŸi înapoi;
b)    deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată ÅŸi nici realizată de la distanţă, precum ÅŸi pentru achiziÅ£ionarea de medicamente;
c)    deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicÅ£iei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, ÅŸi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d)    deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoÅ£irea copilului, asistenÅ£a persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

De precizat că măsurile nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 ÅŸi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,  respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi ÅŸi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 ÅŸi care fac dovada îndeplinirii acestei condiÅ£ii prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaÅ£ia de serviciu sau adeverinÅ£a eliberată de angajator ori o declaraÅ£ie pe propria răspundere, completată în prealabil.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraÅ£ie pe propria răspundere, completată în prealabil.

Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

Se permite organizarea de evenimente private (nunÈ›i, botezuri) cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spaÈ›iului, dar nu mai mult de 200 de persoane, în interior  sau în exterior. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 È™i pentru care au trecut 10 zile  de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15 – a zi È™i a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS CoV-2.

Organizarea È™i desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituÈ›iilor de spectacole È™i/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaÈ›iului È™i cu purtarea măștii de protecÈ›ie.  Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 È™i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi È™i a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS CoV-2.

La nivelul localităților, organizarea È™i defășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice È™i private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului până la 50/% din capacitatea maximă a spaÈ›iului È™i purtarea măștii de protecÈ›ie.Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 È™i pentru care au trecut 10 zile  de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15 – a zi È™i a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS CoV-2.
 
Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spaÈ›ii închise în domeniul sălilor de sport È™i/sau fitness este permisă  fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spaÈ›iului, cu asigurarea unei suprafeÈ›e de minimum 4 mp pentru fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 È™i pentru care au trecut 10 zile  de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15 – a zi È™i a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS CoV-2.

De asemenea, se instituie obligaÈ›ia pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerÈ›/prestări de servicii în spaÈ›ii închise È™i/sau deschise, publice È™i/sau private, să nu îÈ™i organizeze È™i să nu  îÈ™i desfășoare activitatea în intervalul 22.00 – 5.00. Prin excepÈ›ie, în intervalul orar menÈ›ionat , operatorii economici  pot activa doar în relaÈ›ia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

SancÈ›iunile pentru nerespectarea  noilor  restricÈ›ii impuse vor fi aplicate în conformitate cu legislaÈ›ia în vigoare.

Vă recomandăm să păstrați distanțarea fizică, să purtați mască de protecție, să respectați modul de organizare a evenimentelor, să nu vă expuneți la riscuri.
Suntem È™i vom fi prezenÈ›i în toate zonele de pe raza judeÈ›ului.
Evitați aglomerările de persoane, respectați numărul de persoane la un eveniment, vă protejați pe dumneavoastră și pe cei din jur.
Nu vom tolera nicio abatere de la lege. Nu dorim sancționarea cetățenilor, ci ca toți sa conștientizeze că sănătatea și viata persoanelor sunt cele mai importante.
Suntem la datorie È™i aplicăm legea în litera È™i spiritul ei!