News Mehedinti

„ÎNFIINÈšAREA UNEI UNITÄ‚ÈšI PENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE OUTDOOR”

Data: 28-7-2021

                                           

1. Număr referinţă: Contract de finanţare 5914/12.08.2020, cod SMIS 130899.

2. Perioada de implementare a proiectului: 01/06/2019 - 31/07/2021.

3. Programul: Programul Operational Regional  2014-2020: Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici ÅŸi mijlocii”, Prioritatea de investiÅ£ii 2.1.: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi È™i prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

4. Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia.

5. Alte informaÅ£ii: RENTAL MEDIA ENTERTAINMENT SRL cu sediul în Municipiul BucureÈ™ti, bulevardul Camil Ressu, nr.58, camera1, bl.D1B, sc.B, et.9, apt.83, sector 3, România, anunţă finalizarea proiectului „ÎNFIINÈšAREA UNEI UNITÄ‚ÈšI PENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE OUTDOOR”, începând cu data de 31.07.2021. 

6. Obiectivul general al proiectului urmăreÈ™te îmbunătățirea competitivității economice la S.C. RENTAL MEDIA ENTERTAINMENT S.R.L. prin creÈ™terea productivității muncii, realizarea unei investiÈ›ii iniÈ›iale ce vizează crearea unei noi unități de prestări servicii de organizare evenimente outdoor, achiziÈ›ionând echipamente performante È™i adaptate pentru a fi utilizate de persoane cu dezabilități, urmărind adaptarea la cerinÈ›ele pieÈ›ei prin întărirea capacității de  promovare a serviciilor.  

7. Valoarea totală a proiectului este de 1.402.412,71  lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 947.675,25 lei, respectiv valoarea finanțării nerambursabilă din FEDR de 805,523.96 lei È™i valoarea finanțării nerambursabile din bugetul naÈ›ional de 142,151.29 lei.

8. Obiective specifice ale proiectului: 

OS1 – ÎnfiinÈ›area unei noi capacități de prestări de servicii, în OraÈ™ul Drobeta-Turnu Severin, prin prestarea de servicii noi în domeniul de activitate CAEN 9329-Alte activități recreative È™i distractive n.c.a - organizarea de evenimente outdoor. 

OS2 – CreÈ™tere numărului mediu de salariaÈ›i ai societății prin angajarea a 5 persoane, una dintre acestea făcând parte din categoria persoanelor defavorizate, È™i a expunerii sale in mediul naÈ›ional, în legatură cu activitatea de prestări servicii de organizare evenimente OUTDOOR.  

OS3 – Introducerea È™i dezvoltarea de servicii inovative la nivelul microîntreprinderii prin dezvoltarea activității de organizări evenimente, prin achiziÈ›ionarea de echipamente tehnologice noi, cu respectarea principiilor de imbunătățire a calității mediului înconjurator È™i crestere a eficienÈ›ei energetice prin achiziÈ›ionarea echipamentelor eficiente energetic, precum È™i prin minimizarea deÈ™eurilor generate.    

9. Rezultatele proiectului: Inovare prin infiintarea unei unitati pentru organizarea de evenimente OUTDOOR in Municipiul Drobeta-Turnu Severin, prin achiziÈ›ionarea de echipamente tehnologice noi, cu respectarea principiilor de îmbunătățire a calității mediului înconjurător È™i creÈ™tere a eficienÈ›ei energetice prin achiziÈ›ionarea echipamentelor eficiente energetic, precum È™i prin minimizarea deÈ™eurilor generate È™i angajarea unui număr de 5 persoane dintre, una dintre acestea facand parte din categoria persoanelor defavorizate, È™i a expunerii sale in mediul naÈ›ional, în legatură cu activitatea de prestări servicii de organizare evenimente OUTDOOR.

10. Impact social prin crearea a 5 locuri noi de muncă și impact economic prin dezvoltarea Regiunii Sud Vest Oltenia.

11. Persoana de contact: MIHAI – ROBERTINO VOCHIN, telefon: 0773387310, fax: -, poÅŸtă electronică: mihai.vochin@gmail.com.
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanÅ£at din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
ConÅ£inutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziÅ£ia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei