News Mehedinti

POLIȚIȘTI NOI LA PENITENCIARUL DROBETA TURNU SEVERIN

Data: 26-4-2021

În urma definitivării concursului din sursă externă demarat în data de 21.09.2020, la nivelul Penitenciarului Drobeta Turnu Severin, în cadrul sectorului operativ,  au fost încadraÈ›i 29 de poliÈ›iÈ™ti de penitenciare, dintre care 27 poliÈ›iÈ™ti de penitenciare debutanÈ›i È™i 2 poliÈ›iÈ™ti de penitenciare definitivi. La acest concurs au fost înscriÈ™i un număr de 683 de candidaÈ›i.

În perioada  26.04.2021-25.10.2021,  poliÈ›iÈ™tii de penitenciare debutanÈ›i vor parcurge stagiul specific poliÈ›iÈ™tilor de penitenciare debutanÈ›i conform Ordinului  nr. 3513/C/2020 din 8 septembrie 2020, unde vor urma cursuri de iniÈ›iere È™i de formare a deprinderilor practice.

PoliÈ›iÈ™tii de penitenciare definitivi au depus, astăzi, jurământul de credință, ceremonialul reprezentând un moment încărcat de speranÈ›a atingerii unor idealuri înalte, dar È™i un legământ față de valorile sistemului administraÈ›iei penitenciare, reprezentând baza dezvoltării unui spirit de loialitate, profesionalism, respect față de lege È™i față de drepturile fundamentale ale persoanelor custodiate.  În perioada 26.04.2021-16.06.2021, aceÈ™tia îÈ™i vor desfășura activitatea specifică perioadei de tutelă.

Pe  parcursul carierei, poliÈ›iÈ™tii de penitenciare se vor confrunta cu provocări în exercitarea atribuÈ›iilor de serviciu în misiuni de pază, escortare È™i supraveghere, vor pune în aplicare legislaÈ›ia privind executarea pedepselor privative de libertate È™i a celorlalte măsuri dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în limitele competenÈ›elor stabilite prin lege.