News Mehedinti

Un nou stagiu de practică la ISU Mehedinţi pentru patru studenţi pompieri

Data: 21-7-2020

În această săptămână, la Inspectoratul pentru SituaÅ£ii de Urgenţă “Drobeta” al judeÅ£ului MehedinÅ£i, patru mehedinÈ›eni, studenÅ£i ai Facultăţii de Pompieri din cadrul Academiei de PoliÅ£ie ”Alexandru Ioan Cuza”, au început un nou stagiu de pregătire în domeniul situaÈ›iilor de urgență.

Viitorii pompieri îÅŸi vor desfășura activitatea sub îndrumarea unui ofiÈ›er cu o înaltă pregătire profesională, dar È™i o vastă experiență în domeniul situaÈ›iilor de urgență din cadrul DetaÅŸamentului de Pompieri Drobeta Turnu Severin, desemnat tutore profesional.

Timp de patru săptămâni, prin parcurgerea orelor de practică, studenÅ£ii îÅŸi vor îmbunătăţi cunoÅŸtinÅ£ele ÅŸi abilităţile, urmând a desfăşura misiuni alături de pompierii profesioniÅŸti ÅŸi de a participa la intervenÅ£ii, sub stricta ÅŸi directa coordonare a tutorelui, pentru a veni în sprijinul cetățenilor aflaÈ›i în pericol.

Cei patru tineri vor desfăşura un stagiu de practică operativă în cadrul DetaÈ™amentului Drobeta Turnu Severin, unde doi dintre aceÈ™tia, aflaÅ£i în primul an, vor încadra funcÅ£ia de servant, iar alÈ›i doi, studenÈ›i în anii II ÅŸi III, vor dubla persoanele aflate pe funcÅ£iile de comandant de echipaj, respectiv È™ef gardă de intervenÈ›ie, sprijinindu-le în îndeplinirea atribuÅ£iilor. 

StudenÈ›ii vor fi implicaÈ›i în activitățile desfășurate de efectivele subunității, astfel încât să-È™i dezvolte cunoÈ™tinÈ›ele È™i deprinderile necesare îndeplinirii cu succes a acÈ›iunilor de intervenÈ›ie È™i misiunilor specifice.