News Mehedinti

ACTIVITATEA COMERCIALĂ DIN PORTUL ORȘOVA FUNCȚIONEAZĂ LA CAPACITATE MAXIMĂ

Data: 7-3-2023

Începutul anului 2023 a adus creÈ™teri semnificative în ceea ce priveÈ™te activitatea portuară a mărfurilor din Portul comercial OrÈ™ova, care în acest moment funcÈ›ionează la capacitate maximă, platforma fiind ocupată în proporÈ›ie de 100%.

,,Raportat la lunile ianuarie, februarie 2022, în primele două luni ale anului în curs, tonajul s-a dublat, chiar triplat. Dacă în luna ianuarie 2022 prin Portul comercial OrÈ™ova au trecut nave încărcate cu aproximativ 10.014 tone, în luna ianuarie 2023 activitatea a crescut la 28.837 tone (au intrat 90 de nave, dintre care 25 de nave operate).

În luna februarie 2022 activitatea a fost de 14.194 tone, iar în luna februarie 2023 a crescut la 29.372 tone (au intrat 114 nave, dintre care 24 de nave operate).

Platforma portului comercial OrÈ™ova găzduieÈ™te È™i operează în acest moment cărbune, fier vechi, zgură È™i îngrășăminte.

Prognoza este în continuare optimistă din acest punct de vedere, deoarece există cerinÈ›e de transport comercial, însă pentru moment platforma este ocupată la capacitate maximă.

La ora actuală Portul de la OrÈ™ova se numără printre cele mai cotate porturi din È›ară, datorită infrastructurii de transport, agenÈ›ii comercianÈ›i având posibilitatea să folosească transportul rutier sau calea ferată, asigurându-se o administrare unitară cu posibilitatea adoptării unei strategii comerciale È™i de investiÈ›ii pe termen mediu È™i lung.,, a declarat DARIUS LOGA, sef Port ORSOVA.