News Mehedinti

A N U N Èš

Data: 26-1-2022

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107 / 1996, cu modificările È™i completările ulterioare, MARRAS ISABELLA - MARIA,  intenÈ›ionează să solicite de la AdministraÈ›ia Bazinală de Apă Banat, TimiÈ™oara,  emiterea  Avizului de gospodărire a apelor pentru investiÈ›ia Continuare lucrari autorizate conform AC nr. 36/2010 - ,,Extindere construcÈ›ii, construcÈ›ie terasă, ponton, piscină, spaÈ›iu comercial, restaurant, bar, cazare”, recompartimentări interioare È™i modernizare construcÈ›ii , CF nr.52818, satul Dubova, comuna Dubova, judeÈ›ul MehedinÈ›i.

Persoanele care doresc să obÈ›ină informaÈ›ii suplimentare cu privire la investiÈ›ia mai sus menÈ›ionată, pot solicita informaÈ›ii de la MARRAS ISABELLA – MARIA, telefon: 0726 620 357 È™i/sau de la ABA Banat, TimiÈ™oara, B-dul Mihai Viteazul, nr.32, timp de 30 de zile începând cu data de 28.01.2022.